הפיגוע באיסטנבול - פעולת איבה

ההכרה שנתן משרד הביטחון, בעקבות תהליך בדיקת הפיגוע, תאפשר להכיר בנפגעים בו כנפגעי פעולות איבה.

קובי פינקלר - ערוץ 7 , כ"ו באדר ב תשע"ו

זירת הפיגוע מאיסטנבול.
זירת הפיגוע מאיסטנבול.
צילום: REUTERS/Huseyin Aldemir

'הרשות המאשרת' במשרד הביטחון החליטה להכיר בפיגוע ההתאבדות באיסטנבול כפעולת איבה בהתאם לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

מיד לאחר הפיגוע פתח משרד הביטחון בתהליך בדיקה של נסיבות האירוע ומטרותיו, כמתחייב בחוק.

'הרשות המאשרת' פנתה לכלל הגורמים הרלוונטיים על מנת לקבל את הפרטים הנדרשים באשר לנסיבות הפיגוע. מתוך החומר שהוצג בפני 'הרשות המאשרת' עולה כי ישנו יסוד סביר להנחה שהפיגוע כוון נגד ישראלים.

לפיכך, החליט הסגן הבכיר ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד ידידיה אורון, בסמכותו כ'רשות המאשרת', להכיר בפיגוע באיסטנבול כאירוע איבה.

ההחלטה תאפשר לאגף נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי לטפל בנפגעים ובבני משפחותיהם.