בית משפט
בית משפט צילום: אייסטוק

בית הדין לעבודה בבאר שבע קבע לאחרונה כי על המדינה להכיר ברב יוסף גינצבורג, רב הישוב עומר, כרב עיר.

הרב גינצבורג מכהן כרב היישוב עומר למעלה מ- 40 שנה, ותבע את המדינה בדרישה להכיר בכך שהוא זכאי להיות מוכר כ"רב עיר".

השופט צבי פרנקל מבית הדין לעבודה בבאר שבע קיבל את עתירתו, וקבע שלאור תקנות בחירת רב עיר משנת 2007 יש לראות ברב כרב עיר, מפני שהתקנות קובעות שביישוב שאין מועצה דתית ורב היישוב  מכהן בתפקידו למעלה מחמש שנים יש לראות בו כרב עיר.

עם זאת, נותרה מחלוקת בין הצדדים בשאלת שכרו של הרב גינצבורג, לאחר שהמדינה טענה כי טבלת השכר של רבני עיר רלוונטית רק לרבנים המהכנים בישובים בהם ישנה מועצה דתית.

השופט הורה למדינה להודיע כיצד לדעתה יש לחשב משכורת של רב עיר ביישוב ללא מועצה דתית, והתיר לרב להשיג על חישוביה של המדינה. ההליך בנושא השכר, כולל השאלה האם יש לשלם לרב הפרשי שכר עבור העבר, צפוי כאמור להימשך.