על רקע הקטל בדרכים פנה חבר הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה) בשאילתה לשר התחבורה ישראל כץ ותהה מדוע לא מונו ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים 15 נציגי ציבור כפי שדורש החוק, וכך היא למעשה מנוטרלת מכל יכולת פעילות.

משכך, תהה עוד ח"כ מקלב המשמש גם כיו"ר ועדת המשנה לבטיחות בדרכים, כיצד מתבצעות פעילויות הרשות.

"הרשות הלאומית פועלת למניעת תאונות הדרכים גם בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, גופים נוספים ועמותות, בדגש על הולכי רגל, ילדים, אופניים ומעברי חצייה – שהם בולטים בתאונות הדרכים. על רקע הקיצוץ בתקציבה - הרשות הלאומית אינה מתפקדת כראוי והדירקטוריון אינו מתכנס, הרי שיש לכך השלכות על מצב הבטיחות בדרכים ולכן על שר התחבורה לפעול להחזרת הרשות הלאומית לפעילות סדירה", אומר ח"כ מקלב.

במענה לדברים השיב השר ישראל כץ כי העובדה שאין לרשות די נציגים היא משום שחלק ממשרדי הממשלה טרם הציעו נציג מטעם לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. במקביל, הודיע, מתקיימים הליכים למינוי נציגי הציבור החסרים. לטענתו, "למרות ההרכב החסר של המועצה ואי תפקודה, פעילות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נמשכת בהתאם לחוק, כאשר הנהלת הרשות מדווחת על כך לנציגי המועצה וגם היועץ המשפטי וחשב הרשות הלאומית מפקחים על פעילותה".

אשר לתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מציין השר כץ כי "חלק מרכזי בתקציב הרשות הלאומית מיועד לטיפול במוקדי סיכון המחולקים בהתאם לקריטריונים הקבועים מראש, ועל פי החלטת ועדה בינמשרדית משותפת לנציגי הרשות הלאומית, משטרת ישראל ומשרד התחבורה. מעבר לכך, תקציבים נוספים מיועדים לטובת פעילויות של משרדי ממשלה אחרים דוגמת משטרת ישראל, משרד החינוך ומשרד המשפטים".

"פעילות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הכרחית למאבק בתאונות הדרכים, הקיצוץ הדרסטי בתקציב הרשות ובמצב של דירקטוריון שאינו מתכנס יש פגם בהתנהלות השוטפת ולכן על שר התחבורה לעשות הכול  כדי להחזיר את הרשות הלאומית לפעילות סדירה", מסכם ח"כ מקלב.