האלוף במילואים עמוס גלעד, המכהן בתפקיד ראש האגף המדיני בטחוני במשרד הביטחון, מעריך כי חמאס לא יתקוף את ישראל בטווח הזמן הנראה לעין.

בכנס באוניברסיטה העברית שעסק בהיבטים הכלכליים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני אמר גלעד כי מלחמה לא תתרחש בקרוב. "יהיה קיץ חם רק כי יהיו טמפרטורות גבוהות. ההרתעה שלנו עדיין אפקטיבית מאוד, חמאס לא יתקוף אותנו מחשש לעצמו".

עוד אמר גלעד, "אני רוצה להזהיר, הסכנה האמתית של החמאס טמונה באידאולוגיה מרכזית שלהסכמים עם ישראל אין שום מקום בה. בניגוד לאשליות, הם לא משנים אף פעם את מדיניותם ונאמנים לדרכם ויש להם אורך רוח, הם מוכנים לחכות. חמאס לא מוכן לאמץ אף עיקרון שמכיר בדו קיום אמתי והשקט נובע מעוצמתה של ישראל והרתעתה".

הוא ציין כי "חמאס היא רשות עוינת אבל בישראל המדיניות ברורה: עד שחמאס יסולק מעזה לא יהיה שגשוג. אנשי עזה מוכשרים, עזה יכולה הייתה להיות פנינה  אבל כל עוד שהם אויב זה המצב והוא יחמיר אם הם ייכנסו ליו"ש. מדיניות ישראל חדה וברורה לסייע לאוכלוסייה הפלסטינית ככל הניתן".

"המצב בעזה קשה, אבל ישראל תסייע בצעדים כלכליים שמכנה המשותף שלהם מעוגן במדיניות ברורה - לסייע ככל הניתן ולא לאפשר התמוטטות. אני מייחל שהחמאס לא יהיה שם כדי שלפלסטינים יהיה איזשהו עתיד. תחת חמאס זה לא יכול להיות", אמר גלעד.

הישאם עבד אל רזאק, לשעבר שר האסירים הפלסטיני טען כי הממשלה הישראלית אינה מעוניינת בפיתרון הסכסוך. "ברור שהמדיניות הקיימת לא רוצה ללכת לפתרון, בלי שיתוף פעולה של שני הצדדים למרות הסכנות לא יהיה פתרון. זו מדיניות של ייאוש שמביאה רק דברים רעים, שיכולה רק להמשיך את הסכסוך עוד ועוד. המו"מ שהחל ב-93 והגיע לאוסלו נהרס בגלל טעויות שהיו בשני הצדדים אבל חייבים ללכת בדרך שרוצה להעניק תקווה לאנשי שני העמים".