הטבק
הטבק צילום: דוברות רשות המיסים

במסגרת פעולות אכיפה של מכס אשדוד למניעת הברחת טובין עתירי מס נבדקה מכולה אשר הוצהר לגביה כי היא מכילה גלילי קרטון במשקל כולל של 50 טון.

בשיקוף שנעשה למכולה התגלו ממצאים חשודים, ובעקבות זה נערכה בדיקה פיזית והמכולה רוקנה מתוכנה.

חיתוך גלילי הקרטון שהכילה המכולה גילה ניסיון הברחה מתוחכם בו הוחבא בגלילי הקרטון טבק לגלגול סיגריות במשקל כולל של 30 טון שהמס בגינו עומד על כשישה מיליון ש''ח.

הטבק הועבר להמשך חקירה על ידי יחידת סמים במכס אשדוד.