קלף מנצח - החלטות ועידת סאן רמו

במלאת 96 שנים להחלטה שהכירה בזכות העם היהודי לבית לאומי בארצו, עולה הקריאה להכרה רשמית ביום זה ובתוקפה הבינלאומי של ההחלטה.

שמעון כהן , י"ז בניסן תשע"ו

רה''מ נתניהו בהיכל העצמאות
רה''מ נתניהו בהיכל העצמאות
עמוס בן גרשום, לע''מ

היום חל יום השנה ה-96 להחלטה שהתקבלה על ידי נציגי בריטניה, צרפת, איטליה, יפן, יוון ובלגיה בוועידת סאן רמו, להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.

בארגון 'בסיס חוקי' הפועל לקדם את הזכויות החוקית של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי, מקדמים קמפיין הסברתי המבקש לתת פומבי בינלאומי למשמעותה של ההחלטה.

בארגון מציינים כי "ההחלטה אומצה בפה אחד על ידי חבר הלאומים ביולי 1922. עם הקמת האומות המאוחדות בשנת 1945 קיבלה ההחלטה תוקף מחייב מכוח סעיף 80 למסמך היסוד של האו"ם, המחיל דין רציפות על החלטות חבר הלאומים, כולל החלטה על ייסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל".

ב'בסיס חוקי' קוראים להכרה רשמית של מדינת ישראל בתאריך קבלת ההחלטה ובתקפה על פי המשפט הבינלאומי.

"היום לפני 96 שנה, ה- 25 באפריל שנת 1920, התקבלה בעיירה סאן רמו שבאיטליה החלטה שעיגנה את הצהרת בלפור בחוק הבינלאומי.

על פי ההחלטה, שהתקבלה על ידי המעצמות המנצחות במלחמת העולם הראשונה ובראשן בריטניה, צרפת, איטליה ויפן, נתן לבריטניה מנדט זמני על ארץ ישראל על מנת ל"ייסד בה בית לאומי לעם היהודי"", מפרטים אנשי הארגון.

"החלטת סאן רמו שאומצה על ידי חבר הלאומים תקיפה ומחייבת גם היום, כיוון שהיא לא בוטלה מעולם. ההחלטה זו קודמת ואף עולה על החלטת החלוקה שהתקבלה בעצרת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר, כיוון זו התקבלה כהמלצה בלבד ואין לה כל תוקף מחייב על פי המשפט הבינלאומי".

ג'ף דאובה, יו"ר משותף של "בסיס חוקי", קורא לממשלת ישראל לתת מעמד רשמי החלטת סאן רמו, לציין במערכת החינוך ובמוסדות הממשלה את תאריך קבלת ההחלטה, ולעמוד על הזכויות החוקיות הנובעות ממנה בכל פורום בינלאומי.

דאובה מציין כי: "החלטת סאן רמו התקבלה בפורום בינלאומי מחייב, עיגנה את הזכויות ההיסטוריות הטבעיות של עם ישראל בארץ ישראל ומשמשת כבסיס החוקי המשמעותי ביותר של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי עד עצם היום הזה.

''מסיבות היסטוריות ופוליטיות ההחלטה ומשמעותה נזנחו במרוצת השנים. ציון תאריך ההחלטה ועמידה על הזכויות הנובעות ממנה יחזקו את מדינת ישראל ותשמש ככלי רב עוצמה במלחמה כנגד הסחף האנטי ישראלי בפורומים בינלאומיים. למדינת ישראל יש קלף מנצח, אנחנו רוצים לגרום לה לחשוף אותו לעיני כל".