נכנסו לתוקף ההקלות ב"מחיר למשתכן"

על פי התיקון לנוהל, בדירות שנרכשו ב"מחיר למשתכן" ניתן יהיה לקבל משכנתא עד 75% משווי הנכס על פי הערכת שמאי.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג בניסן תשע"ו

נכנסו לתוקף ההקלות ב"מחיר למשתכן"-ערוץ 7
חתמה על ההקלה. ד"ר חדוה בר
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

בנק ישראל פרסם היום (ראשון) את התיקון הסופי להוראת הנוהל בנוגע לגובה הלוואות המשכנתא בפרוייקטים של "מחיר מטרה" ו"מחיר למשתכן".

על פי התיקון, בהלוואות לדיור הניתנות לרכישת דירות אלו, תאגיד בנקאי רשאי לחשב את יחס המימון של ההלוואה בהתבסס על הערכת שמאי במקום על מחיר הרכישה בפועל, כשעל הרוכש לשלם לפחות 100 אלף ש"ח ממקורותיו העצמיים.

בכל מקרה, השווי לצורך חישוב יחס המימון כאמור לא יעלה על 1.8 מיליון ש"ח.

יודגש, כי התיקון מאפשר מתן משכנתאות לדירות אלו ביחס מימון של 75% מהמחיר בהערכת השמאי, ולכן למעלה מ-75% מהמחיר בפועל.

עם זאת, יחס המימון המותר בפועל תלוי בהערכת השמאי למחיר הרכישה. כבכל הלוואה, ההחלטה על גובה ההלוואה נתונה לשיקוליו העסקיים של הבנק.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, ציינה כי היא רואה לנכון להתאים את הוראות הרגולציה לתכניות החדשות שמקדמת הממשלה, ולסייע לזוגות הצעירים באופן שעקבי עם הצורך להגביל את הסיכון ללקוחות ולבנקים.