BrightNite

אלביט מערכות השלימה לאחרונה טיסות הדגמה ליליות עם מערכת BrightNite™, פתרון המאפשר למסוקי תובלה/סע"ר לבצע משימות בתנאי ראות לקויה ולטוס ביותר מ-90% מהלילות ובכל מזג אוויר.

מטרת הטיסות הייתה להדגים את ביצועי המערכת בתנאי אל-ראות (חושך מוחלט), בלילות ללא ירח, בהם לרוב לא ניתן לטוס. במסגרת הטיסות, שהתקיימו בארץ, השתתפו בהדגמה עשרות טייסי מסוקים מנוסים מחילות אוויר מרחבי העולם.

הטיסות בוצעו במסוק אזרחי של חברת איירבס, עליו הותקנה מערכת ה-BrightNite, אשר איפשרה לטייסים ליהנות מיכולות הטסה ליליות הדומות לאלו של מסוקי קרב. בכל טיסה השתתפו טייס המסוק וטייס אורח שדגם את המערכת.

מהתחקירים שנערכו לאחר הטיסות חזרה ועלתה התחושה של הטייסים שמערכת ה-BrightNite מהווה פריצת דרך ביכולת של צוותי הטיסה לבצע את מירב המשימות, בכל שעה, תוך שיפור משמעותי בהתמצאות המרחבית ובבטיחות הטיסה והקטנה של עומס הטיסה על הצוות.

מערכת ה-BrightNite היא קלת משקל, קומפקטית ויעילה, בעלת יחס עלות-תועלת גבוה ומספקת את המידע החיוני ישירות לשתי עיניו של הטייס. הטייס יכול לטוס גם בחשיכה מוחלטת ובתנאי התמצאות סביבתית לקויה (נחיתה באבק, חול או שלג וכן טיסה במזג אוויר קשה) באמצעות תמונת עולם חיצון המוצגת על גבי קסדת הטייס.

המערכת מציגה על גבי תמונת העולם החיצון את כל נתוני ההטסה של המסוק ואת כל נתוני המשימה של הצוות המשורטטים על הקרקע ובזאת מספקת הבנה מלאה של המשימה לכל אנשי הצוות ומינימום של תקשורת פנימית בתא הטייס, כך שהצוות יכול להיות בריכוז מלא בזמן ביצוע המשימה.

תמונת העולם החיצון המתקבלת מהתכת תמונה של מספר מצלמות FLIR (בוהות ולא מקוררות) ומספר מצלמות יום רגישות במיוחד, בשילוב עם סימבוליקת טיסה ומשימה. תמונה זו הנה בעלת שדה ראייה רחב מאד והיא מוצגת על קסדת הטייס.

מספר אנשי צוות במטוס יכולים בו זמנית לסרוק את השטח, מה שמאפר הטסה של המסוק עם שיפור משמעותי של התקשורת והבטיחות בקוקפיט.