"זוכרים, שרים ומספרים" - דפנה מאיר הי"ד

מתוך טקס "זוכרים, שרים ומספרים"