ירקות
ירקות צילום: נתי שוחט. פלאש 90

ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר המליצה להכניס לראשונה את כל מחירי הפירות והירקות הבסיסיים תחת פיקוח - לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים.

על פי ההמלצה, רשתות השיווק, הסיטונאים הגדולים ועוסקים נוספים בתחום, יחויבו לדווח את נתוני הרווחיות על פירות וירקות למפקח על המחירים. הועדה תצא לשימוע שלאחריו יגובש הצו שיובא לחתימת השרים בזמן הקרוב.

המהלך צפוי לאפשר לוועדה לנתח בצורה מעמיקה את סוגיית פערי התיווך בשוק הפירות והירקות.

יש לציין כי בשנים האחרונות נצפית מגמה רב שנתית של עליה בנתח השוק של רשתות השיווק לעומת השווקים הפתוחים וחנויות הירקות והפירות הפרטיות. 

על פי נתוני הלמ"ס, בעשור האחרון גדל נתח השוק של הרשתות ב-15% לכדי 50% מהקמעונאות בפירות בירקות טריים, זאת לצד עלייה בכוח הקנייה של הרשתות המחזיקות בבעלןתן סיטונות פירות וירקות או שרוכשת באמצעות סיטונאי גדול.

יתר על כן, ההמלצה גובשה לאור ממצאי בדיקה מדגמית שהראו שהרווח הגולמי והתפעולי במחלקת הפירות והירקות ברשתות, הינו גבוה במידה ניכרת מהרווח הכללי של הרשת. כמו כן נמצא כי שיעור המכר ברשתות הינו במגמת עלייה וכי קיימת ריכוזיות במקטע הסיטוני הקשור לרשתות השיווק.

בהתאם לכך, ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר המליצה להחיל פיקוח מחירים על פירות וירקות. הפיקוח בשלב זה יהיה ברמת דיווח מחיר, עלויות רכישה ונתונים נוספים שתבקש הועדה.

כיום מעט סיטונאים גדולים שולטים ביותר ממחצית מכמות הקנייה מהחקלאים. בשימוע ציבורי שערך משרד החקלאות בנושא רישוי סיטונאים נשמעו טענות רבות על פרקטיקות מסחר לא הוגנות בסחר בפירות וירקות וביניהן: שינוי תנאי העסקה בדיעבד ובאופן חד-צדדי, עסקאות ללא מחיר (ללא שקיפות כלפי החקלאי לגבי אופן קביעת התמורה) והפחתת פחת מובנה - המעידות על ניצול לא הוגן של כוח שוק.

נוכח החשש העולה מן הנתונים שהונחו בפני הוועדה לרווחיות עודפת וניצול לרעה של כוח שוק ולנוכח העובדה כי קיים קושי אובייקטיבי במדידת רוחבית של מרווחי השיווק בשל מחסור בנתונים אמינים, הבדלים בין מקורות דיווח שונים ושונות באיכות התוצרת, מבקשת הוועדה לחייב את הסיטונאים והקמעונאים לדווח לה נתונים מכוח צו פיקוח על מחירים.

הפיקוח יופעל באמצעות צו לזמן מוגבל ויחול עד לסוף שנת 2017. לאור הממצאים שיעלו מן הבדיקה, תשקול הוועדה להמליץ לשרים על נקיטת צעדים נוספים שיועילו להפחתת יוקר המחייה ולצמצום פערי התיווך.

כניסת הצו לתוקף כפופה לשימוע ציבורי במסגרתו מוזמן כלל הציבור להעביר עמדות וטענות בעניין ההמלצות. 

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו