קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

לקראת יום העצמאות האחרון התעורר שוב בין רבני המגזר, בפעם המי-יודע-כמה, דיון על היחס הראוי כלפי מדינתנו.

תגיות: בשבע 694
הרב יואל קטן , י"א באייר תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

היציאה מהשטעטל.

רבני הציונות הדתית אל מול אתגר הריבונות היהודית.

יצחק גייגר.

אלון שבות, מכללת הרצוג - תבונות,

תשע"ו. 536 עמ'

(9937333‑02)

אפשר להבחין בכך שתחת המכנה המשותף הרחב מאוד של שומרי התורה שאינם שייכים לציבור החרדי שוכנות כמה קבוצות, שלעתים ההבדל האידיאולוגי שביניהן משמעותי ביותר גם ביחס לנקודה זו, עד לפיצול מוסדות ולקרע אישי בין רבנים יוצאי אותו בית מדרש ועוד.

ד"ר גייגר הוא מורה ותיק לאזרחות, שלא דואג רק "להעביר את החומר" במוסדות שבהם הוא מלמד - אלא נכנס לעובי הקורה, מגדיר ומחדש ופועל וכותב וחוקר את התחומים השונים שבמקצוע חשוב זה, ובעיקר את ההגות והמעש של הקבוצות הדתיות-לאומיות השונות ביחסן למדינה. הוא מחלק את רבני הציבור הדתי-לאומי לחמש קבוצות: זרם תורני-לאומי (גישת 'תקומה'), זרם ממלכתי מרכזי של רבני ישיבת מרכז הרב ובנותיה, זרם 'ממלכתי מועצם' של ישיבות 'הקו', זרם 'המדינה הלא-מקודשת' שנוטים אליו חלק מרבני ישיבת הר עציון ועוד, וזרם ממלכתי רוחני-חסידי שביטא את דרכו הרב שג"ר זצ"ל. את תלמידי הרב גינצבורג מכאן והרב טל מכאן לא מחשיב המחבר כלל כשייכים לזרם הדתי-לאומי, ודעותיהם מוזכרות בספר הגדול הזה רק בשוליים.

המחבר לא קובע מסמרות בענייני השקפות עולם, אלא מציג באופן מחקרי אך קריא את החומר העיוני והרעיוני וההיסטורי הקשור לקבוצות אלו על גלגוליהן במשך כשבעים שנה, עד שנת תשע"ב. הערות השוליים הרחבות והמועילות והמפתחות המפורטים יפנו כל מעיין לנושאים החשובים לו.

*****

ספר ציוני הלכה. הלכות אבלות.

פסקי הלכה ושיעורים מפי מרן רבינו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל בתוספת ביאורים והערות.

הרב בן ציון הכהן קוק.

ירושלים, מכון ציוני הלכה,

תשע"ו. 9+תשכב עמ'

(ko@vmail.co.il)

קרוב לעשרים שנה היה הרב בן ציון קוק, בנו של רבי שלמה הכהן קוק זצ"ל שהיה רבה של רחובות ונהרג בתאונת רכבת לפני כארבעים שנה, מתלמידיו הקרובים של הרב אלישיב זצ"ל, והוא כבר הספיק להוציא לאור כמה ספרים בהלכה ובעיון מתורתו. ספר מקיף זה על הלכות אבלות ומה שסביבן (הזכרת נשמות, ענייני סכנה ועוד) ב‑41 פרקים ועם מפתחות מפורטים מחייה את דמותו של הגריש"א זצ"ל, מפני שתשובות ותגובות והערות רבות שלו מובאות בלשונו ובסגנונו, ועליהן נוספו הרחבות ומקורות והפניות של הרב ב"צ קוק עצמו.

בהקדמה מספר המחבר שפעם העירה הרבנית זצ"ל שבקרוב יבוא המשיח וכבר לא יהיה צורך בהלכות אבלות. אך הרב זצ"ל השיב לה שהיא טועה - שנים רבות אחרי ביאת המשיח ובניין בית המקדש העולם עוד ימשיך לנהוג כמנהגו. ורק אחרי דורות רבים נגיע לתקופת תחיית המתים...

wso.shaalvim@gmail.com