דני זמיר: מותר לדבר על טוהר הנשק

האם יש לעודד או לרסן התבטאויות פומביות של בכירי צה"ל בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית?

תגיות: בשבע 694
נעמה בן חיים , י"א באייר תשע"ו

חובתם של קציני צה"ל להביע עמדות בשאלות ערכיות ומוסריות אם הם נדרשים לכך, או במקרה של חריגה מהנורמות והערכים הללו, כפי שהוגדרו בקוד האתי של צה"ל ובפקודות העדכניות.

העמדה חייבת להיות תואמות את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וברוח מגילת העצמאות. ההתבטאות צריכה להיות מנוסחת במידתיות בלי התלהמות הרחקה והדרה, בשפה נאותה ומכבדת. הבעת העמדה צריכה להיות מוסדית ולא אישית, ולפיכך ככל שהדובר מבקש לבטא עמדה שאיננה עמדת צה"ל עליו להימנע מכך.

על קציני צה"ל להימנע לחלוטין מהבעת עמדה בנושאי פוליטיים שעל סדר היום: תוכניות מדיניות, מדיניות כלכלית, חלוקת ציונים לרשות המבצעת, השופטת או המחוקקת או לשאת דברים כנגדם. כמו כן עליהם להימנע מלהביא את עמדתם האישית בנושאים שאינן קשורים ישירות לתפקידם, כגון הבחירות בארצות הברית וכדומה.

גם בנושאים המצויים בהליך משפטי, צבאי או אזרחי הקשור לצבא, על הקצינים להתבטא כאשר עליהם להקפיד כי ההתבטאות תהיה כללית ועקרונית המתייחסת לקו הראוי בהתנהלות הצבא ועל פי תפיסתו, ובלי התייחסות למקרה ספציפי.

בנימה אקטואלית אבקש לחדד ולומר: טוהר הנשק ושמירה על מוסר בלחימה איננו נושא פוליטי אלא ערך יסודי בתשתיתו של צה"ל כצבא המגן של מדינתנו היהודית הדמוקרטית והציונית. ולפיכך חובת הקצונה הבכירה להתבטא לנוכח חשש או חשד לזילות שמירת ערכים אלו.

אנו רואים דוגמה מופתית ומוחשית בימים אלו כאשר הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל וגם שר הביטחון מתגלים כצוק מוסרי איתן ויציב שזוכר מאין באנו ולאן אנו הולכים.

דני זמיר

מנכ"ל מועצת המכינות הקדם-צבאיות, מייסד ונשיא מכינת רבין