הביטוח הלאומי לא ממהר לגבות חובות

דוח מבקר המדינה מגלה כי במשך עשרות שנים לא שולח הביטוח הלאומי הודעות על חובת תשלום לכל מי שהוא בעל פוטנציאל ליצירת חובות.

ערוץ 7 , ט"ז באייר תשע"ו

הביטוח הלאומי לא ממהר לגבות חובות-ערוץ 7
המוסד לביטוח לאומי
צילום: פלאש 90

בדוח מבקר המדינה על משרדי הממשלה שפורסם אחר הצהריים (שלישי), מצביע מבקר המדינה יוסף שפירא על ליקויים בהתנהלות הביטוח הלאומי בכל הנוגע לגביית חובות.

מהביקורת עלה כי במשך עשרות שנים לא שולח הביטוח הלאומי הודעות על חובת תשלום דמי ביטוח (בטרם נוצר החוב) לכל מי שהוא בעל פוטנציאל ליצירת חובות כגון מבוטחים שלא התגייסו לצבא, מקבלי אבטלה, עובדים בעבודות זמניות.

בנוסף, במשך עשרות שנים נוהג הביטוח הלאומי שלא לשלוח הודעות חוב לכל החייבים הנדרשים לשלם דמי ביטוח על פי חוק ולא עשו זאת, אף שהמידע עליהם מצוי בידיו. כלומר, במערכת הגבייה של הביטוח הלאומי הם אינם רשומים כחייבים, אין חוב מחושב בגינם וממילא נעצר חישוב החוב לגביהם. עם חייבים אלה נמנים תושבים מגיל 18 שאינם מתגייסים לצבא או לשירות לאומי ואינם עובדים כשכירים, למשל תלמידי ישיבות או בני המגזר הערבי שאינם משרתים בצבא; תושבים לאחר שחרורם מהצבא שלא החלו לעבוד כעצמאים או כשכירים ושכירים הנמצאים בין עבודות וחסרות להם תקופות ביטוח.

נדגיש כי לחלק מהאוכלוסיות, בהן דווקא החלשות ביותר, כגון מקבלי הבטחת הכנסה וקצבת נכות, ביטוח לאומי מנכה באופן שוטף ואוטומטי את דמי ביטוח הבריאות מהקצבה.

אי-קיזוז חובות מתשלום גמלאות לחייבים

החוק מאפשר לביטוח הלאומי לקזז חוב בדמי ביטוח מגמלאות המשולמות על ידו (קצבת ילדים, קצבת נכות מעבודה, קצבת זקנה ושאירים ועוד). עם הגשת בקשה לגמלה נפתח תיק במערכת הגמלאות ומבוצע חישוב גמלה. באותו המועד נבדק אם לזכאי לגמלה חוב בדמי ביטוח. אם נמצא חוב, נעשה קיזוז ממוכן על פי הקריטריונים של ביטוח לאומי ולפי ההוראות הקבועות בחוק. על אף הפעלתו של מנגנון הקיזוז נמצא שיעילותו חלקית בלבד. מאחר שביטוח לאומי מבצע עצירות חישוב ואינו שולח הודעות חוב לחייבים, לא נרשם כלל במערכות הביטוח הלאומי שקיים חוב לאותו חייב. עקב כך, לא ניתן בביקורת חוב לאתר חובות של בעלי עצירות חישוב, ובמקרים כאלה הביטוח הלאומי משלם את הגמלה מבלי לקזז את החוב בדמי ביטוח כנדרש.

מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה: "כפי שמציין המבקר בדו"ח, לאורך השנים פיתח המוסד מערכות וערוצי תשלום מתקדמים, אשר הביאו לגידול משמעותי ומתמשך בגביית דמי ביטוח. עם זאת, קיבלנו את הערותיו של מבקר המדינה ולכן, לאחר שהצלחנו לקבל את המשאבים הנדרשים, פיתחנו והאצנו תכנית להעמקת הגבייה ולאיתור כלל האוכלוסייה החייבת בדמי ביטוח.

"סכום החובות המצוינים בדו"ח כולל חובות שניתן לגבות שנמצאים כיום בתהליכי גבייה מואצים. אנו פועלים מזה כשנה לשליחת הודעות חוב וביצוע פעילות גבייה לכלל החייבים בדמי ביטוח ע"פ תכנית סדורה, במטרה להביא לגביית כלל החובות".