שרה נתניהו לא תוכל לערער

רעיית ראש הממשלה ביקשה לערער על פסק הדין בתביעה שהגיש מני נפתלי נגד משרד ראש הממשלה. רשם בית הדין הארצי דחה את הערעור על הסף.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"א באייר תשע"ו

תשלם הוצאות. שרה נתניהו
תשלם הוצאות. שרה נתניהו
עמוס בן גרשום, לע''מ

רשם בית הדין הארצי לעבודה, כאמל אבו קאעוד, קבע כי לרעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו לא נתונה זכות לערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בתביעתו של מני נפתלי.

הרשם כאמל אבו קאעוד ציין בהחלטתו, "לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה שלא נתונה לגב' נתניהו זכות ערעור על פסק הדין של בית הדין קמא ולפיכך דין הערעור מטעמה להימחק על הסף".

הרשם קבע כי פסק הדין בעניין נפתלי לא שינה את מצבה של נתניהו, "עניינה האישי לא היה מושא הדיון ואחריותה האישית לתנאי העסקתו של מר נפתלי לא נקבעה. הבאתה כעדה כדי לברר את טענתו של מר נפתלי לתנאי העסקה פוגעניים במעון ראש הממשלה, הגם שנקבעה 'תרומתה' לתנאי העסקה אלו אין בה כדי להושיב אותה על דוכן 'הנאשמים או 'המעוולים' ולהציב אותה מעברו השני של השדה הדיוני שנועד לבדוק את מערך זכויותיו של מר נפתלי אל מול המדינה כמעסיקתו".

הרשם קבע עוד, "אינני מקבל את הטענה לפיה הקביעות בפסק הדין כבלו את ידיה של גב' נתניהו באינטראקציה השגרתית עם עובדי מעון ראש הממשלה שכן אף אם היה בסיס לטענה, הרי שאין מדובר בשינוי בזכות או חובה שהיו נתונות לה עובר לפסק הדין. ברי כי לא הייתה לגב' נתניהו 'זכות' ליצירת סביבת עבודה פוגענית וכפי שהייתה לגב' נתניהו חובה לשמור על תנאי העסקה הוגנים עובר לפסק הדין, חובה זו נותרה בעינה לאחריו, על אף הקביעה כי היא לא פעלה על פי אמות המידה המצופות ממנה כממונה או משתמשת בשירותם של עובדים".

"נוכח מכלול הטעמים שפורטו לעיל, כאמור לא נתונה לגב' נתניהו זכות להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים. בהתחשב בכך, הרי שהערעור מטעמה נמחק בזאת", חתם הרשם את קביעותיו.

הרשם אף הטיל על נתניהו לשאת בהוצאותיו של מני נפתלי בהליך זה בסך של 3,000 ש"ח, אשר ישולמו תוך 30 יום.

עו"ד נעמי לנדאו, המייצגת את מני נפתלי, מסרה בתגובה, "מלכתחילה היה ברור לכל בר דעת, ובוודאי לכל עו"ד צעיר, כי לגברת נתניהו אין עילה משפטית להגיש ערעור על פסק הדין בתביעתו של מני נפתלי, שכן מעולם לא היתה צד בו. כל שאיפתה של הגברת נתניהו היתה, ככל הנראה, להתיש את מערכת המשפט הישראלית, לנסות את מזלה בשיטת מצליח, שמא אחת מתביעותיה תצליח על אף היעדר עילות משפטיות, שכן כל ההליכים שהגישה היו תמוהים, שלא לומר הזויים, מרגע שיצאו לאוויר העולם".

"בניגוד לניסיון של הגברת נתניהו ויועציה המכובדים לטעון שלא קיבלה הזדמנות להציג את עמדתה בהליך המשפטי, בית הדין הארצי לעבודה קבע כי האמת היא הפוכה לגמרי, וסירב להיכנע לניסיונות של שרה נתניהו להלך עליו אימים. אני קוראת לגברת נתניהו שוב, מעומק הלב, לעשות חשבון נפש אמיתי ועמוק ולהסיק מסקנות באופן מיידי. לא ייתכן כי הגברת נתניהו תמשיך להתכחש למציאות ותוסיף לפגוע כך בעובדי מעון ראש הממשלה. אנשים גדולים הם אנשים שיודעים להודות בטעויותיהם. הגיע הזמן שגם הגברת נתניהו, פסיכולוגית בהכשרתה, תפנים ותיישם זאת, ויפה שעה אחת קודם", הוסיפה עו"ד לנדאו.