נתניהו מנסה להסתיר את הוצאות הבית?

למרות התחייבות המדינה למסור לתנועה לחופש המידע את פירוט הוצאות מעון ראש הממשלה, מנסה ראש הממשלה למנוע את מסירת המידע.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ב באייר תשע"ו

נתניהו מנסה להסתיר את הוצאות הבית?-ערוץ 7
מה הוא מסתיר? בנימין נתניהו
Photo by Emil Salman/POOL

התנועה לחופש המידע טוענת היום (שני) כי משרד ראש הממשלה מסרב לכבד פסק דין שניתן בהסכמה ולפיו המשרד יעביר לתנועה את פירוט חשבוניות ההוצאות של בית ראש הממשלה בירושלים.

בתנועה מציינים כי בחודש ינואר החליט בית המשפט למחוק עתירה שהגישה התנועה למסירת רשימת החשבוניות, לאחר שמשרד ראש הממשלה התחייב להעביר לתנועה את הרשימה בתוך 90 יום.

למרות זאת, במהלך אפריל, ימים ספורים לפני המועד האחרון, הגיש משרד ראש הממשלה בקשה לדחות את המועד למסירת המידע ולצרף את ראש הממשלה עצמו כמשיב לעתירה, זאת משום שמסירת הרשימה עלולה לפגוע בפרטיותם של ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו.

"עם כלות מלאכת האיסוף, התחוור למשיב, כי החשבוניות מושא העתירה כוללות, בין היתר, מידע הכולל פרטים על אודות ראש הממשלה ובני ביתו, אשר מסירתם עלולה לפגוע בו", נאמר בבקשת משרד ראש הממשלה.

עוד צוין, "בשבוע שעבר פנה ראש הממשלה, ללשכת היועץ המשפטי לממשלה בבקשה לעכב את מסירת המידע. הועלתה הטענה כי המידע הכלול בחשבוניות באשר להוצאות השימוש הפרטי הוא מידע הכולל פרטים על אודות ראש הממשלה ובני ביתו".

בתנועה זעמו על הבקשה והגישו לבית המשפט את תגובתם, בה נטען כי מדובר בניסיון של ראש הממשלה לקבל "הזדמנות שניה" בבית המשפט, ניסיון חסר בסיס חוקי. "לא ברור לעותרת מאין שואב המשיב עזות מצח לפנות בשלב זה אל בית המשפט, שהרי המשיב עצמו מודע להעדר הביסוס החוקי לבקשתו", נאמר בתגובת התנועה לחופש המידע.

בתנועה מציינים היום, "חבל שנאלצנו שוב להגיע לבית המשפט בשביל לדרוש את רמת הפירוט הראויה לדעתנו בפרסום המידע, וחבל שפסק הדין לא מכובד על ידי ראש הממשלה. כידוע, אנחנו אלה שמממנים את ההוצאות האלה, וזכותנו לראות את החשבוניות שעבורן נדרשים החזרים מכיסנו".

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "בסוגיה זו הוגשה בקשה לבית המשפט וההליך תלוי ועומד. המדינה תמסור את התייחסותה במסגרת ההליך, כמקובל".