הדברה
הדברהצילום: ISTOCK

חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית ייכנס מחר (רביעי) לתוקפו.

לפי החוק החדש, מבוטלת האפשרות לעבוד כ"עובד הדברה" הפועל ללא רישיון, תחת הנחיה של מדביר מורשה.

עם זאת, עובד הדברה המשמש בתפקיד זה ערב כניסת החוק לתוקף, יוכל להחזיק בעבודתו עד סוף חודש מאי 2019.

המשרד להגנת הסביבה מזכיר לציבור, כי בהזמנת מדביר יש לוודא כי הוא מופיע ברשימת המדבירים המוסמכים של המשרד, ולוודא את תוקף היתר ההדברה, שכן פעולות הדברה כרוכות בשימוש בחומרים רעילים ודורשות ידע והכשרה מתאימים.

בנוסף, חשוב לדרוש ממבצע ההדברה העתק של "יומן ביצוע פעולת הדברה" הכולל את פרטי ההדברה. חשיבות יומן ההדברה היא לצורכי מעקב עתידי ולהתאמת טיפול במקרה של הרעלה או פגיעה מפעולת ההדברה.

על מזמין ההדברה לבדוק שיש בידיו פרטי זיהוי מלאים (שם, משפחה ומס' זהות) של מבצע ההדברה בפועל - גם אם ההדברה מתבצעת על ידי עובד מטעם המדביר ולא על ידי המדביר עצמו.

לפי החוק החדש, קבלת רישיון למדביר כוללת, בין היתר, השתתפות בתכנית הכשרה בפיקוח המשרד. תכנית ההכשרה תכלול רכיבים עיונים ומעשיים בהתאם לתכנית לימודים שייקבע המשרד.

בנוסף, החוק החדש קובע שלוש רמות רישיון חדשות. הרמה הראשונה, "מדביר בדירות", רשאי להדביר רק בדירות מגורים, במשרדים קטנים וברכוש משותף בבניין בעל 16 דירות או משרדים לכל היותר.

הרמה השנייה, "מדביר במבנים ובשטח פתוח", רשאי לבצע כל הדברה מותרת, פרט להדברה באיוד.

"מדביר באיוד" - שימוש בחומרים גזיים מתנדפים ומסוכנים יותר, רמת הרישיון השלישית, מעניקה למדביר את הרישיון לבצע כל הדברה. כאשר מזמינים את המדביר, יש לוודא כי הוא אכן בסיווג הנכון.