אהרון ברק
אהרון ברקצילום: יוסי זמיר. פלאש 90

"השורשים הדמוקרטיים שלנו לא עמוקים. העליות השונות, גם ממדינות ברית המועצות לשעבר וגם ממדינות האסלאם, לא באו מתרבות שלטון דמוקרטית... לכן, מבחינת רוב האוכלוסייה הישראלית, המושג 'דמוקרטיה' פירושו שלטון הרוב, וזו תפיסה דלה מאוד של דמוקרטיה" (אהרון ברק, 'ידיעות אחרונות').

יש מידה רבה של צדק בדבריו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, וטוב עשה כשכלל עצמו בין אלה שהגיעו לכאן חסרי "תרבות שלטון דמוקרטית" ("העליות השונות"). הדבר חושף ומבהיר היטב את פועלו במשך כל שנותיו על כס השיפוט וכנשיא בית המשפט העליון – להרוס כל סממן דמוקרטי במדינה שהריבון בה הוא העם, ונבחריו אמורים לנהל את המדינה ברוח שולחיהם.

הזיקה שעושה אהרון ברק בין מוצאו של העולה היהודי לישראל ובין התרבות הדמוקרטית אינה יכולה לפסוח עליו עצמו, כי פיו ענה בו לאמור – מי שהגיע מתרבות שאינה דמוקרטית אין לו "שורשים דמוקרטיים". ובכן, אהרון ברק נולד בעיר קובנה במדינת ליטא ה"הדמוקרטית" למהדרין. ה"דמוקרטיה" בליטא נבחשה ונכתשה בינקותו על ידי פולין, ברית המועצות וגרמניה שהיו "דמוקרטיות" לשם ולתפארת ולתהילה כפי שהוא עצמו מעיד: "... ביולי 1941, הייתי בן 5, כשהגרמנים כבשו את העיר קובנה בליטא, שם גרתי. הגיהינום בא עלינו. הליטאים עשו בנו פוגרומים. היינו 25 אלף יהודים בקובנה, ולקחו אותנו לאחד הפרברים, שם עשו לנו 'על השחיטה'. הוכנסנו לכיכר בעיר שנקראה בשם המעניין 'כיכר החוקה'. רבים מתו בחנק, ברעב, ביריות ברחובות. שלטון החוק הפורמלי התקיים שם כי הכול עבד לפי פקודות".

"... ברק גורס שמלוא כל הארץ משפט. אין אצלו חלל משפטי ולדעתו כל פעולה שאנו עושים יש לה אופי משפטי. תפיסה זו מתאימה להגות דתית ולא לתפיסה משפטית. הביטוי של ברק 'מלוא כל הארץ משפט' לקוח מהביטוי שבתפילה היהודית 'מלוא כל הארץ כבודו', שכוונתו כמובן לקדוש ברוך הוא. לדעת ברק, המערכת המשפטית יש בה משום אופי דתי, שכוללת את כל ההוויה של האדם. לכן ברק מדבר על 'היקום המשפטי'" (השופט מנחם אלון ז"ל).

בשיחה שהתקיימה בין חתן פרס נובל הפרופ' ישראל אומן לפרופ' אהרון ברק, אמר ברק: "אתה יודע כמובן שחז"ל היו גם מחוקקים וגם שופטים, נוּ, אז גם אנחנו כמו חז"ל". לפיכך, אפשר לקבוע כי לקובנה היינו ולליטא דמינו ושלטון החוק הפורמלי בישראל יתקיים כי הכול עובד כאן לפי פקודות בית המשפט העליון, בדרך החתחתים שסלל כבוד השופט אהרון ברק ליורשיו.