נולדים מחדש
נולדים מחדש צילום: שאטרסטוק

החודש נפתח בציפייה דרוכה לקראת מתן תורה, יום ההתייחדות שלנו עם ה'. "ביום חתונתו" – זה מתן תורה.

לאחר היטהרות ארוכה ודקדקנית, כאישה שסופרת את ימיה להתייחדותה עם בעלה, אנחנו ניגשים לישורת האחרונה. לאחר שעברנו בחודש אייר ימים שהעלו והציפו את היותנו קשורים ודבוקים זה בזה, הגוף המאוחד של האומה נפתח לקבל את נשמתו – את התורה.

בגמרא מסופר שרבי יוסף היה עושה בכל חג שבועות "מסיבת יום הולדת" על נתינת התורה, משום שיום זה הוא היום שגרם אותו - "הא יומא דקא גרים" (פסחים סח, ב). שלולא יום זה כמה יוסף היו בשוק. לולא התורה - מה היה נותן לו את הצביון הנשמתי שלו?

התורה "גורמת אותנו", יולדת אותנו במובן הרוחני. אחרי שגופנו נולד בפסח, נולדת בנו נשמתנו בשבועות. ה' מתגלה אלינו פנים בפנים, ונשמותינו פורחות. ובכל שנה מחדש מתרחש תהליך זה של לידה גופנית בפסח, בירור וטהרה של האומה בימי הספירה, ולידה רוחנית נשמתית ביום מתן תורה.

ה' נותן לנו את עצמו

כשה' נותן לנו את תורתו הוא נותן לנו את עצמו, מפני שהתורה היא הגילוי שלו. חז"ל רומזים שהמילה "אנֹכי" בנוטריקון: "אנא נפשי כתבית יהבית" (שבת קה, א), אני את עצמי כתבתי ונתתי. כשה' נותן לנו את עצמו, אנחנו נותנים לו את עצמנו, את עצמו שנמצא בנו - בניו.

וזוהי ההתייחדות שאליה אנו סופרים. זוהי ההתייחדות שכל שנה ושנה מתחדשת עלינו ומאירה בנו אורות חדשים, תורה חדשה, התקשרות חדשה, לידה רוחנית מחודשת.

בכל אחד ואחד מאיתנו יש הארה אלוקית, וכל אחד מאיתנו הוא אות בתורה. במהלך חיינו אנחנו עסוקים בחיפוש ובמציאה של אותו אור ייחודי, שאי אפשר בלעדיו ושהוא קשור כל כך לשאר האורות ולשאר אותיות התורה. בכל קיום של מצווה, בכל לימוד של תורה ובכל חיזוק וביסוס של לימוד התורה, יש לכל אחד את הדרך הייחודית שלו, שה' טמן בתוכו ומצפה שהיא תתגלה ותאיר לעין כול.

בכל שנה ושנה נרקמת מסך כל האותיות – תורה. מתגלה אור שמוגש לה' באהבה גדולה, ומצדו יתברך אנחנו מקבלים שפע של אור, כוח וקשר לגלות מתוכנו לתוך העולם הזה עוד ועוד מחשבות, פעולות, חיים של תורה.

השפת אמת מסביר שבחג השבועות ה' נותן לנו תורה שפותחת בחסד ומסיימת בחסד, ואנחנו נותנים לו את מגילת רות שכולה חסד. מגילת רות היא ההשתקפות של החסד האלוקי הניתן לנו בתורה - כאן, בחיי העולם הזה.

וכך, אחוזים ודבוקים זה בזה, עם כל הפער האינסופי בינינו, אנחנו מתייחדים עם ה' ותורתו. "קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כולא חד". שנזכה.

פורסם בפנימה

לרכישת מנוי