שוק הוגן יותר. איילת שקד
שוק הוגן יותר. איילת שקדצילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת חוק השכירות של שרת המשפטים איילת שקד.

נוכח הסכמות אליהן הגיעה השרה שקד עם חברי הכנסת רועי פולקמן וסתיו שפיר, הצעות החוק של השניים יאושרו בקריאה טרומית השבוע, ויוצמדו להצעת החוק הממשלתית של שקד.

בהצעת החוק הממשלתית נבלמה הדרישה להקפאת המחירים בשוק השכירות, אולם מנגד הצעת החוק קובעת כללים להגנה על השוכרים שלא ניתן יהיה להתנות עליהם במסגרת חוזה מול המשכירים.

על פי ההצעה, המשכיר יהיה רשאי לגבות ערובה מראש, עד שליש מדמי השכירות עבור שליש מהתקופה, ולא יותר מפי שישה מדמי השכירות לחודש, ואם הערובה כרוכה בהוצאה כספית של השוכר, היא תוגבל בעד פי שלושה מדמי השכירות לחודש.

עוד קובעת הצעת החוק כי על המשכיר חלה החובה למסור את המושכר בהתאמה מלאה למה שהוסכם עם השוכר. המשכיר לא יוכל להוסיף בחוזה תניה הפוטרת אותו מאחריות לאי התאמה או לפגם שיתגלה בנכס.

החוק מגדיר גם מהי דירה שאינה מתאימה למגורים, אותה אסור להשכיר: דירה שיש בה גורם סיכון בלתי סביר לבטיחות או לבריאות השוכר, דירה שאין בה מערכת חשמל, תאורה וביוב תקינים, ודירה שאין בה פתחי אוורור. נוסף על כך, משכיר לא יהיה רשאי לדרוש מהשוכר לשלם עבור ביטוח דירה המשולם על הנכס.

עוד קובעת הצעת החוק כי המשכיר רשאי יהיה להודיע על סיום החוזה 90 יום לפני תום החוזה, ואילו לגבי השוכר ההוראה מקלה יותר והוא יהיה רשאי להודיע על כך למשכיר 60 יום לפני תום החוזה. הוראה זו לא תינתן לתניה, אלא לטובת השוכר.

שרת המשפטים שקד מסרה "אני מודה לוועדת השרים על אישורה את הצעת החוק. ההצעה מאזנת בין הצורך להגן על השוכרים מול המשכירים, ועם זאת אין פגיעה בשוק השכירות החופשי. אני בטוחה שההסכמה אליה הגעתי עם חברי הכנסת רועי פולקמן וסתיו שפיר, תוביל לשוק שכירות סביר יותר והוגן יותר".