יואב קיש
יואב קישצילום: דוברות הכנסת

ועדת השרים לחקיקה צפויה לדון הבוקר (שני) בהצעת חוק "הורים וילדיהם" של ח"כ יואב קיש (ליכוד) אשר נועדה לבטל את "חזקת הגיל הרך" בגירושין, אך בו-זמנית גם תפגע במעמדם של כלל ההורים בישראל, כולל הנשואים, ותאפשר לקחת מהם את ילדיהם אם אופן חינוכם לא מוצא חן בעיני הרשויות.

ההצעה אושרה בוועדת השרים לפני כשבעה חודשים אך נפלה על חודו של קול במליאה, וכעת היא עולה שוב לדיון – ככל הידוע, ללא שינוי.

החוק המוצע מאפשר לרשויות להגביל או לשלול את זכויותיהם ההוריות של הורים ולפתוח בהליכים להוצאת ילדיהם מרשותם על סמך טיעונים מעורפלים הקשורים לאופן גידולם של הילדים, גם אם לא התקיימו התעללות, הזנחה או סיכון.

נציין כי הגירסה שהוגשה ע"י ח"כ קיש בסוף השנה שעברה הייתה נוסח מרוכך של ההצעה המקורית, אשר הוגשה בין היתר כהצעת חוק ממשלתית בתקופתה של ציפי לבני כשרת משפטים.

בניגוד לגירסאות הקודמות, הצעת החוק של קיש (פ/2323/20) לא מבטלת את סעיף 14 של חוק הכשרות והאפוטרופסות הקובע כי הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם.

ואולם, היא עדיין מבטלת את הסעיף הבא, סעיף 15, אשר מסביר את משמעות הביטוי "אפוטרופוס" ויוצק בו תוכן ("הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו"); כך שהמונח "אפוטרופסות" נשאר אבל הוא מרוקן ממשמעות.

בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הצעת החוק מבקשת לבסס את המושג "אחריות הורית", וזאת "בנוסף" למצב המשפטי הנוהג כיום, ולפיו הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. ואולם בהמשך נכתב כי תפיסת האחריות ההורית באה "במקום מוסד האפוטרופסות של הורים על ילדיהם הקטינים". במקום? בנוסף? גם אנחנו מבולבלים.

שלילת האחריות ההורית

משמעותו העיקרית של החוק, אשר ניתן לצפייה כאן בגירסה שהוגשה בסוף השנה שעברה, היא כאמור עיקור משמעות מעמדם של כלל ההורים – כולל הנשואים באושר – כאפוטרופוסים על ילדיהם, והנחלת המושג האנמי, "אחריות הורית". את האחריות ההורית זו ניתן יהיה להגביל או לשלול כליל מאחד ההורים או משניהם אם ישתכנע בית המשפט שהם אינם מכבדים שורה של "זכויות הילד" המפורטות בחוק.

"זכויות הילד" האלה מנוסחות באופן מעורפל ורחב והן כוללות את "הזכות להתפתחותם הגופנית, הנפשית, הרוחנית, המוסרית והחברתית ולפיתוח כישרונותיהם ויכולותיהם האישיות"; "הזכות לזהות אישית"; "הזכות שכל אחד מהוריהם יכיר בהם ויכבד אותם כבני אדם עצמאיים" ו"הזכות להבטחת פרטיותם".

כמו כן, על ההורים להביא בחשבון "את המאפיינים, הצרכים והאינטרסים של הילדה או הילד", כולל "גילם, מינם, תכונותיהם, כישוריהם ויכולותיהם המשתנים בהתאם לגילם... רצונם, רגשותיהם ודעותיהם".

החוק קובע כי אם התקיימו נסיבות שבהן ההורה "אינו ממלא את אחריותו ההורית לטובת ילדתו או ילדו, רשאי בית המשפט, לבקשת אחד ההורים או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, לקבוע את הדרך הנאותה למימוש הקשר עם אותו הורה או להגביל או לשלול את האחריות ההורית של אותו הורה".

מי שמכיר את אופי פעולתם של רשויות הרווחה מבין שלעובדות הסוציאליות יהיה קל לעשות שימוש לרעה בסעיפים מעורפלים אלה בכדי להלך אימים על הורים, אשר לטענתן אינם מכבדים את "זכויות הילד", ולנקוט נגדם צעדים להגבלה או שלילה של מעמדם כהורים. כאמור, סעיפים אלה חלים על כלל ההורים בישראל – נשואים, ידועים בציבור, פרודים, אלמנים, רווקים – וגם גרושים. אף משפחה לא תהיה חסינה.

הסחת דעת

עד היום הוצג החוק לציבור בכלי התקשורת השונים תוך הסחת דעת, ומיקוד תשומת הלב בכך שהוא גם מבטל את "חזקת הגיל הרך" בגירושין, המעניקה יתרון אוטומטי לאמהות במאבקי משמורת בגירושין. בעניין זה ניטש מאבק בין קבוצות המייצגות אבות גרושים לבין מגדריסטיות. על רקע זה גם התנגדו לחוק הח"כיות המגדריסטיות, כאשר הובא להצבעה לפני כשבעה חודשים. בעניין זה צפויה ככל הנראה פשרה שתוריד את הגיל בו ילדי גירושין עוברים אוטומטית לאימא מגיל שש לגיל שלוש או ארבע.

אמנם, בהצעת החוק של קיש נכתב במפורש כי מטרתה "להבטיח את טובתם של כל ילדה או ילד במקרים בהם ההורים מתגרשים או בהליכי פרידה". ואולם, ברגע שהחוק מוחק כאמור את הגדרת האפוטרופסות ההורית ומבסס במקומה את המונח החדש "אחריות הורית", הרי ששינוי זה ממילא חל על כלל הילדים בישראל, גם אם נכתב בחוק שזו לא מטרתו.

הצעת החוק של ח"כ קיש רוככה לאחר שערוץ 7 חשף את משמעותו המסוכנת ולאחר שתשומת ליבו של ח"כ קיש הופנתה לכך שבגרסתה המקורית היא חלה על כלל הילדים ולא רק על ילדי גירושין, כפי שסבר בתחילה וכפי שהדבר הוצג ככל הנראה בפניו ע"י גורמים המקדמים את החוק. אולם כאמור, הריכוך הוא חלקי בלבד ומעורר את החשש שגורמים משפטיים עדיין מהתלים בח"כ ובציבור.

שרת המשפטים, איילת שקד, צפויה להגיש בעתיד הקרוב נוסח ממשלתי להצעת חוק "הורים וילדיהם." לא ידוע אם גם גירסה זו תשלול אף היא את האפוטרופסות הורית ותחליף אותה ב"אחריות הורית", או שתסתפק בשינויים הנוגעים רק להליכי גירושין.

ביקשנו את תגובתו של ח"כ קיש והיא תתפרסם כאשר תתקבל.