קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

בספר "מעזה לירושלים" הוצג מבט יהודי עכשווי מקיף ומרתק על העם והארץ, העבר והעתיד, החול והקודש.

הרב יואל קטן , י' בסיון תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

מעזה לירושלים.

מאת יצחק ומאירה ב"ר.

פתח תקווה, תשע"ו. 282 עמ'

(9347455‑03)

הטרמפ לכיוון המרכז שמציע חייל המילואים כהן לחברו ישראל בסיום אחד מסבבי המלחמה בעוטף עזה, מתפתח לדו-שיח מרתק שמעביר לקורא סדנה בהיסטוריה היהודית ובמשמעותה, במסורת היהודית ובכוחה, בגורל היהודי ובעתיד הצפוי לכולנו ועוד.

אפשר כבר לגלות שישראל מתחיל את המסע כשהוא רחוק ממורשתנו, אך הוא מתקרב במהלכו יותר ויותר לחברו כהן. בנות הזוג של שניהם שותפות לחלק מהדיונים והבירורים, אשר טבולים בהרבה ישראליות ואפילו בלא מעט ציניות, אך ההתקדמות בהם היא חד-כיוונית וחד-אמונית. בסופו של הדיאלוג נמצא שהוצג בספר מבט יהודי עכשווי מקיף ומרתק על העם והארץ, העבר והעתיד, החול והקודש.

*****

נשמת המשנה.

קריאה ספרותית וחיפוש משמעות.

יעקב נגֵן.

אור יהודה, דביר, תשע"ו. 462 עמ'

(ynagen@gmail.com)

הרב ד"ר יעקב נגן (גנק) מלמד בישיבה בעתניאל ובמוסדות נוספים, והוא גם פעיל נמרץ במיזמי שלום בין-דתיים שונים.

לפני כעשור כתב את 'נשמת המשנה' שעסק בניתוח רוחני-ספרותי של משניות, מתוך הנחה שבנוסף למידע שכולל את בסיס התורה שבעל-פה מכילה המשנה גם היגדים רוחניים, מוסריים ואפילו אסתטיים.

ספר זה כולל ע"ד פרקים ובהם ביאורים למאות משניות. בביאור למשנה הראשונה מברר המחבר את הדוגמה החריגה-יחסית שהביאה המשנה בין כל הדוגמאות המובאות בברייתא להגדרת תחילת הלילה: "בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן". הוא מבין מכך שכמו החובה לקרוא קריאת שמע בלילה כדי שגם זמן "בשכבך" יהיה חלק מעבודת ה' שלנו, כך מודגש על ידי דוגמה זו שגם סעודת הערב והלילה שבעקבותיה צריכים להיות חלק מעבודת ה'. במקביל המשנה האחרונה "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", מוסברת בפשטות-יחסית בכך שרבי יהודה הנשיא רצה לסיים את יצירתו בפסגת משאלות הלב של היהודי, בבקשה שמסיימים בה את ברכת הכהנים, תפילת העמידה, הקדיש, ברכת המזון, וגם את מסכת ברכות הראשונה שבסופה נאמר "התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם"...

*****

גר המתגייר כרך ב'.

הגות ומחשבה בענייני גיור וגרות.

אורי בצלאל פישר.

ישיבת כרם ביבנה, תשע"ה. 447 עמ'

(8569085‑08)

לפני כמה שנים הוציא הרב פישר, ר"מ בישיבת כרם ביבנה, את חלקו הראשון, ההלכתי, של ספרו 'גר המתגייר', שבו בירר על פי סדר שו"ע עניינים הקשורים לגרות, ובו עמד בכל כוחו על עיקר העיקרים בהלכות גיור – קבלת מצוות אמיתית.

לא לשווא קיבל הסכמה לדבריו מקיר לקיר, מראש ישיבתו הרב גרינברג ומהרב יעקב אריאל מכאן, ומיו"ר ועד הרבנים העולמי לענייני גיור, ממקורביו של הרב אלישיב זצ"ל, הרב נחום אייזנשטיין, מכאן.

הכרך השני הזה בא להוסיף בירורים בענייני הלכה ומחשבה הקשורים לגר ולגיור, וכרך שלישי עתיד להשלים את התמונה על כל צדיה.

wso.shaalvim@gmail.com