בנט חתם על הבטחת הכנסה לאברכים

שר החינוך חתם על תקנות לתקצוב הבטחת הכנסת לאברכים ממשפחות נזקקות. במקביל יקדמו הח"כים החרדיים את החוק שיהיה חסין בג"ץ

חיים לב - ערוץ 7 , י"ז בסיון תשע"ו

חתם. בנט
חתם. בנט
צילום: חזקי ברוך

שנה לאחר כינון הקואליציה עם הסיעות החרדיות, שר החינוך נפתלי בנט חתם על תקנות שיאפשרו את המשך תקצוב הבטחת הכנסת לאברכים ממשפחות נזקקות.

במקביל יקדמו הח"כים החרדיים את החוק שיהיה חסין בג"ץ ויאפשר לאברכים ולסטודנטים נזקקים לקבל תקצוב גם למעלה מחמש שנים ולא כפי שנקבע בנוהל האחרון שגובש בממשלה לפני שנים אחדות.

אלו הקריטריונים לקבלת ההקצבה, כפי שהובאו באתר 'קול חי':

א. בחזקת לומד התורה שלושה ילדים קטינים לפחות.

ב. אין ללומד התורה, לבת זוגו או לילדיו הקטינים, בשנה שקדמה להגשת הבקשה לראשונה: דירה למעט דירת מגורים אחת; או קרקע שערכה עולה על 36,000.

ג. אין ללומד התורה, לבת זוגו או לילדיו הקטינים: עסק, לרבות שותפות בעסק או מניות בחברה. בעלות על רכב, למעט קטנוע עד 125 סמ"ק. (לעניין סעיף זה, מי שנוהג ברכב מנהג בעלים אף אם אינו רשום כבעליו).

ד. לומד התורה ובת זוגו אינם עובדים או שההכנסה המשותפת מעבודה אינה עולה על 14,400 ש"ח לשנה ועל 1,200 ש"ח בחודש, כפי שיפורט להלן:

ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה לסיוע לא עלתה על 14,400 ש"ח, לומד התורה יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי לשנה שבעבורה הוגשה הבקשה, ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה לסיוע עלתה על 14,400 ש"ח אך נמוכה מ- 30,000 ש"ח, תיבדק ההכנסה מדי חודש בשנה שבעבורה הוגשה הבקשה.

לומד תורה יהיה זכאי לקבלת סיוע כלכלי בגין החודשים שבהם ההכנסה לא עלתה על 1,200 ש"ח בחודש.

על פי התקנות, ככל שההכנסה המשותפת מעבודה לשנה שבעבורה הגיש לומד התורה בקשה לסיוע עלתה על 30,000 ש"ח זכאותו של לומד התורה לקבלת סיוע תישלל בעבור כל השנה בעבורה התבקש הסיוע.

גובה הסיוע הכספי שיינתן ללומד תורה יהא כדלהלן: הזכאות לסיוע תעמוד על סכום שלא יעלה על 1,040 ש"ח בחודש, ללומד התורה ולמשפחתו, שהוא סכום שנתי שלא יעלה על 12,480 ש"ח בשנה, אם לומד התורה זכאי לסיוע בעבור שנה שלמה.

לומד תורה יהיה זכאי לקבלת סיוע לפי כללים אלה במשך 5 שנים לכל היותר, החל מיום הזכאות.

על אף האמור, אם חלה הפסקה או הפסקות בקבלת הסיוע הכלכלי שמשכן הכולל עולה על שנה, לא יהיה זכאי לומד התורה להמשך קבלת הסיוע.