"קשר עם התפוצות - נכס אסטרטגי"

בקמפיין חדש של משרד התפוצות מופיעים יהודים מהעולם שצילמו את עצמם מספרים על הקשר שלהם ליהדות. "להגביר את תחושת הערבות ההדדית".

ערוץ 7 , כ' בסיון תשע"ו

משרד התפוצות השיק קמפיין וידאו חדש במסגרתו יהודים מרחבי העולם מציגים את עצמם ומספרים על הקשר שלהם ליהדות. מדובר בחלק מפעילות המשרד לחיזוק הקשר בין הקהל הישראלי לתפוצות.

הרעיון לקמפיין נובע מההבנה כי העם היהודי בתפוצות הוא חלק בלתי נפרד מתחושת הקולקטיב של אזרחי ישראל ולכן השאיפה היא להרחיב את הידע של הקהל הישראלי לגבי היהודים בתפוצות, הקהילות והאתגרים הרבים שלהם.

"ממשלת ישראל רואה בקשר בין ישראל לתפוצות נכס אסטרטגי למדינת ישראל ולעם היהודי", מסביר מנכ"ל משרד התפוצות, דביר כהנא. "משרד התפוצות האמון על תחום זה בממשלת ישראל מבצע פרויקטים רבים המחזקים את הקשר והערבות ההדדית בין היהודים בתפוצות למדינת ישראל ובין היהודים בישראל לאחיהם שבתפוצות".

"מטרת הפרויקטים המכוונים לחברה הישראלית הינה להגביר את הידע ותחושת הערבות ההדדית ולדחוף לפעילות ולמעורבות. כחלק ממאמץ זה, הפיק המשרד מספר סרטונים המציגים באופן בלתי אמצעי את חייהם של יהודים בתפוצות על יופיים, מורכבותם ואתגריהם", הסביר כהנא.