בשבע
בשבע צילום: מרים צחי

מסקר TGI שפורסם היום (שני) ומציג את נתוני החשיפה של העיתונים ותחנות הרדיו, עולה כי בחציון הראשון של שנת 2016, העיתון ''ישראל היום'' הגדיל את הפער לעומת ידיעות אחרונות בחשיפתו.

''ישראל היום'' עולה לשיעור קריאה של 39.7% לעומת 38.2% במחצית השנייה של 2015. באותה התקופה, "ידיעות אחרונות" שומר על יציבות.

בסוף שבוע, "ישראל היום" סגר את הפער מול "ידיעות אחרונות" ושיעור החשיפה של שני העיתונים כמעט זהה. "ישראל היום" עומד על שיעור קריאה של 37.6% בינואר-יוני 2016 לעומת 36.5% ביולי-דצמבר 2015 ו"ידיעות אחרונות" עומד על 37.7% לעומת 39.8% ביולי-דצמבר 2015.

בזירת עיתוני סוף השבוע הקטנים מוביל העיתון "בשבע" עם חשיפה של 7.7% (לעומת 5.4% בחציון הקודם), אחריו העיתון ''מעריב סופהשבוע'' עם חשיפה של 5.5% (לעומת 5.1% בחציון הקודם), ''הארץ'' עם חשיפה של 4.3% (לעומת 6.6% בחציון הקודם), ''מקור ראשון'' עם חשיפה של 3.5% (לעומת 3% בחציון הקודם) ו''גלובס'' עם חשיפה של 2.8% (לעומת 2.6% בחציון הקודם).

גם ברמה שנתית "ישראל היום" ממשיך להוביל ביום חול כאשר שיעור הקריאה עומד על 38.9% לעומת 39.8% בחציון השני של 2015. זאת לעומת ידיעות אחרונות שעומד על אחוז קריאה של 35.1% לעומת 35.4% בשנה הקודמת.

בסוף שבוע, שיעור הקריאה לגיליון יום ו' של ''ידיעות אחרונות'' עומד על 38.7% לעומת 38.8% בשנה קודמת. ''ישראל היום'' רשם עלייה מ-35.5% ביולי 14-יוני 15 ל-37.1% ביולי 15-יוני 16.

שיעורי קריאת עיתונות – יום חול ממוצע וסוף שבוע

למרות שהירידה לאורך 4 הגלים האחרונים בשיעור הקריאה הכללית לעיתוני יום חול אינה מובהקת סטטיסטית, בכל זאת ניתן לראות מגמת ירידה בחשיפה לעיתונות, כאשר ביולי-דצמבר 2014 שיעור הקריאה ביום חול עמד על 59.9% לעומת 57.7% בינואר-יוני 16.

בראייה שנתית התמונה דומה כאשר ביולי 14 – יוני 15 שיעור הקריאה היומי עמד על 59.1% וזאת לעומת 57.8% ביולי 15-יוני 16.

בסוף השבוע קיימת גם ירידה מתמשכת בשיעור הקריאה החל מינואר-יוני 15 כאשר שיעור הקריאה עמד על 61.3% לעומת 58.9% בינואר-יוני 16. בניתוח שנתי, שיעור הקריאה עומד על 59.8% ביולי 15-יוני 16 לעומת 60.8% באותה תקופה אשתקד.

האזנה לרדיו

למרות הירידה הקלה בשיעור ההאזנה לרדיו בינואר-יוני 16 לעומת החציון הקודם (יולי-דצמבר 15), ניתן להבחין במגמת עלייה ברדיו לאורך ארבעת התקופות האחרונות כאשר שיעור ההאזנה הכללי עומד על 70.7% בינואר-יוני 16 לעומת 68.1% ביולי-דצמבר 2014.

עלייה זאת נובעת בעיקר מהעליות בשיעור ההאזנה בתחנות גל"צ (מ-41.8% ביולי- דצמבר 2014 עד 47.6% בינואר-יוני 16) ותחנות שפ"א (מ-31.6% ביולי-דצמבר 14 ל34.6% בינואר-יוני 16). תחנות קול ישראל נשארות יציבות יחסית. הירידה מ-39.0% ביולי-דצמבר 2014 ל37.8% בינואר-יוני 2016 אינה מובהקת סטטיסטית.

ברמה שנתית התמונה דומה – שיעור ההאזנה הכללי עומד על 70.9% ביולי 15-יוני 16 לעומת 69.3% באותה תקופה אשתקד.

תחנות גל"צ רשמו עלייה בהאזנה ל-46.2% השנה (יולי 15-יוני 16) לעומת 43.4% ביולי 14- יוני 15. תחנות שפ"א גם רשמו עלייה מובהקת סטטיסטית מ32.0% ביולי 14-יוני 15 ל-35.6% השנה. תחנות קול ישראל רשמו ירידה קלה מ-38.5% ביולי 14-יוני 15 ל-37.6% השנה – שינוי שאינו מובהק סטטיסטית.

איתן כסיף, מנכ"ל חברת קנטאר מדיה מחקרי TGI אמר כי "החל משנת 2016 מבוצע לראשונה מחקר ה-TGI בישראל גם בפלטפורמת האיטנרנט כאשר כמחצית השאלונים בוצעו באמצעות שאלונים שמולאו בסקר אינטרנטי. שינוי זה אפשר את השבחת יכולת ההגעה לקהלי מטרה שבעבר היה קושי להגיע אליהם ו/או לקבל את שיתוף הפעולה למילוי שאלוני הסקר".