מחלוקות קואליציוניות. כחלון
מחלוקות קואליציוניות. כחלון צילום: הדס פרוש. פלאש 90

שופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר, נענה לבקשת איגוד הבנקים והוציא צו ביניים המונע בשלב זה באופן חלקי את כניסתו לתוקף של חוק שכר הבכירים שאושר לאחרונה בכנסת.

נזכיר כי החוק אותו יזמה ח"כ שלי יחימוביץ' אושר בכנסת ברוב גדול ובתמיכה בולטת של שר האוצר משה כחלון.

צו הביניים שהוצא לבקשת איגוד הבנקים קובע כי זכויות פנסיוניות שרכשו בכירים בבנקים עד ליום כניסת החוק לתוקף לא תיפגענה בכל מקרה אם יפרשו הבכירים מתפקידיהם עד 45 יום לאחר פסיקה בעתירה או ביטול צו הביניים.

השופט דנציגר ציין בהחלטתו כי חלק מהוראות החוק עמומות, וכי עובדים בכירים רבים חייבים להגיש עד מחר הודעות על פי החוק, אולם אינם יכולים במצב הנוכחי לכלכל את צעדיהם.

"אין מדובר בטענות בעלמא, כאשר החשש מפני התפטרות הוא ממשי, ומובע גם על ידי אנשי המקצוע בשירות המדינה, בראשם המפקחת על הבנקים. במצב דברים זה, וכאשר צו הביניים המבוקש הוא צר ומצומצם ביותר, נוטה הכף בעיניַ לטובת 'הקפאת המצב' - אשר יאפשר לנהל את העתירה ללא שהסכנה מפני אובדן זכויות הוותק מרחפת מעל לראשם של העובדים הבכירים במערכת הבנקאית", קבע דנציגר.

"יצוין כי ההצדקה להוצאת צו הביניים מתגברת על רקע השאלות העולות בעתירה, חלקן שאלות תקדימיות המתייחסות להסדרים שאינם מוכרים במדינות אחרות בעולם", הוסיף.

בנוסף, קבע השופט דנציגר כי קיימות הצדקות ממשיות לדרישה לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה כאשר מדובר בעובדים בכירים אשר עזיבתם הפתאומית עלולה לזעזע גופים המנהלים כספי ציבור.