הוצג הנוסח החדש של "חוק ערוץ הכנסת"

השינויים המרכזיים: סעיף הביזוי יבוטל; שידורי הערוץ יעסקו גם בפעילות חברי הכנסת או בפעילות פוליטית ולא רק בעבודת הכנסת.

אורלי הררי - ערוץ 7 , ו' בתמוז תשע"ו

הוצג הנוסח החדש של "חוק ערוץ הכנסת"-ערוץ 7
יואב קיש
צילום: דוברות הכנסת

ועדת הכנסת התכנסה היום (שלישי) לדיון נוסף בחוק שיגדיר את מטרותיו ואופיו של ערוץ הכנסת.

בדיון הובא בפני הוועדה נוסח חדש של הצעת החוק, המתבסס על הסכמות בין יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש (הליכוד) וח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני).

בראשית הדיון הציג קיש את נוסח ההצעה החדש ואמר "כפי שציינתי בדיון הקודם חשוב לי שהחוק הזה יעבור בהסכמות עד כמה שניתן. לכן בחרתי לשבת עם ח"כ רוזנטל, שהוא בעל ידע וניסיון בתחום התקשורת וגם מחזיק לא אחת בדעות שונות משלי.

''יחד הצלחנו להגיע לפשרות ונוסחים מוסכמים. כדי לא לפגוע יותר בלוחות הזמנים של המכרז למפעיל הערוץ, אנו מציבים לעצמנו לסיים את הליך החקיקה עד תום כנס הקיץ", הדגיש ח"כ קיש.

על פי הנוסח החדש, יבוטל הסעיף האוסר על הערוץ לבזות את הכנסת. במקום סעיף זה, יתווסף סעיף אחר אשר יגדיר כי הגוף המשדר יבטיח כי התוכן שישדר יהיה "אמין, הוגן ומקצועי, תוך נאמנות לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור, ולעניין המשדרים המוספים ודברי הרקע לשידורי הכנסת- ייתן ביטוי הולם למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור".

עוד קובע הסעיף כי התוכן המשודר "לא יכלול פגיעה חמורה בכבוד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, אלא אם כן התוכן הוא בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות העניין, את שידורו, ובלבד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש" וכן נקבע כי "אין בהוראות אלה כדי למנוע סיקור עובדתי של הנעשה בכנסת או של פעילות חברי הכנסת".

כמו כן, הוחלט כי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין יתווספו רק שני חברים בעלי ידע וניסיון בעבודה הפרלמנטרית (זאת אל מול ארבעה בנוסח המקורי), כאשר אחד מהם ימונה על ידי יו"ר הקואליציה והשני על ידי יו"ר האופוזיציה.

כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים חברי הוועדה החדשים לא יוכלו להשפיע על קביעת זהותו של הזכיין שיפעיל את הערוץ וכן לא יוכלו להשתתף בהצבעות המועצה במידה והם מהווים רוב. עוד במסגרת הדיון שונה שם החוק ל"חוק שידורי ערוץ הכנסת".

בנוסף, הוחלט כי המשדרים המוספים בערוץ יוכלו לעסוק גם בפעילות חברי הכנסת או בפעילות פוליטית ולא רק בעבודת הכנסת. עם זאת, ההצבעה על תת סעיף זה תתקיים רק מחר לאחר דיון נוסף, זאת בשל הצורך להבהיר האם ובאיזו מתכונת רשאי הערוץ לעבור לשדר חדשות מתפרצות.

על אף ההסכמות בין הצדדים, הביעה ח"כ שלי יחימוביץ (המחנה הציוני) התנגדות לחוק ואמרה "החוק הזה נולד בחטא. אם היו כאן כוונות טובות לעשות מכרז מקצועי, נכון ושקוף יותר מילא, אבל הכוונה היא לייצר ערוץ בית מאוד ממושמע שנכנע לתכתיבים, כולל הוראות בימוי.

"מסקנות הוועדה נכתבו לפני שהיא התיישבה. ערוץ הכנסת הוא ערוץ נפלא שיש לו רק בעיה קטנה אחת - הוא עושה עבודה בעיוורון, ללא משוא פנים, ללא יראה וללא חנופה. הענייניות הזאת הייתה לצניניהם של אלה שרצו ערוץ מטעם", טענה.

בתגובה לדבריה אמר ח"כ יואב קיש, "אני התרשמתי שחברי הוועדה עשו כמיטב אמונתם. אם למישהו יש גישה שונה משלך זה לא אומר בהכרח שיש לו כוונות זדון. אני מסכים בהחלט שהערוץ עושה עבודה טובה. התיקונים לחוק לא נובעים מלקחי עבר אלא מהעבודה שאנו לא יודעים מי יפעיל את הערוץ בעתיד".

בהמשך הדיון, ביקש ח"כ מיקי רוזנטל לקבוע כי תאגיד שאין לו רישיון לשדר חדשות אינו רשאי לגשת למכרז.

לדבריו "תאגיד שלא שידר חדשות אין לו את הניסיון הרלוונטי, זה תנאי סף הכרחי למכרז. לא היית מפרסם מכרז למנתח כירורגי ואומר שכל אחד יכול לגשת. שידור חדשות הוא מקצוע ומקצוע חשוב".

עוד הביע ח"כ רוזנטל חשש כי "כל תאגיד עסקי שירצה להשפיע על פוליטיקאים ויש לו ממון רב יביא את אנשי המקצוע הטובים ביותר, יציע הצעה אטרקטיבית לשדר בפחות כסף ויזכה במכרז, בידיעה שהוא הולך להפסיד כסף כדי להשיג השפעה. חברי הכנסת רוצים להופיע בערוץ וזה פתח לדברים איומים ונוראים".

היועצת המשפטית לוועדה, עו"ד אתי בנדלר, הבהירה כי על פי החוק תאגיד עסקי אכן יכול לעמוד בתנאי המכרז ואף הודגש כי אפשרות זו הייתה קיימת גם במכרז הקודם ולא נערך כל שינוי בסעיף זה.

עם זאת, לדבריה, סעיף 19 לחוק קובע כי מקורות המימון לשידורי הערוץ יהיו סכום שהוקצה למטרה זו מתקציב הכנסת ושידור תשדירי שירות בלבד, ועל כן אין לגורמים עסקיים אפשרות לממן בהפסד את שידורי הערוץ מכספם הפרטי במטרה להשיג השפעה.