הרב לוי: משלימים את הסיפור הציוני

המלצות ועדת ביטון – מתקנות עוול היסטורי או מרחיקות לכת?

נעמה בן-חיים , ח' בתמוז תשע"ו

הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
צילום: עצמי

הסיפור הציוני עד עתה סופר רק בחלקו; בעוד שארצות וקהילות שונות זכו לחשיפה גדולה מאוד ולסיפור פעילותן הציונית במישור ההתיישבותי, התרבותי והדתי, הרי שקהילות רבות זכו לחשיפה מועטה, אם בכלל.

לכן עלינו להשלים את סיפור קיבוץ הגלויות המלא שהתחולל בדורות האחרונים על כלל חלקיו, סוגי התרבויות וגדולי ישראל מאותן קהילות, ולספר על הרדיפות ומעשי הגבורה במסעות ארצה. זה ייתן פרספקטיבה רחבה, אמיתית ונכונה יותר לסיפור תחיית עם ישראל בארצו, ולנס קיבוץ הגלויות שנמשך עד היום. לכן, אני חושב שעבודתה של ועדת ביטון היא בעלת משמעות רבה, וגם אם איני מסכים עם כלל המסקנות, אני בוודאי חושב שהדבר נחוץ וחשוב.

כבר בעבר נעשו כמה פעולות חשובות בנושא, כאשר לפני עשרות שנים ניתן דגש על כל נושא התרבות המזרחית. התחיל בכך הזמר ג'ו עמר שחשף אותנו לפיוט הצפון-אפריקאי. לאחר מכן התווספו פייטנים נוספים מקהילות אחרות, הוקמה התזמורת האנדלוסית והדבר בהחלט הביא לחשיפת הפיוט ושירת הקודש של קהילות ישראל בארצות המזרח. בנוסף לכך, היום אנחנו עדים למאמץ בחמ"ד לחשוף דמויות של גדולי ישראל מעדות המזרח שלא היו מוכרות מספיק בעבר, ויש לשבח את ראש מנהל החמ"ד הרב ד"ר אברהם ליפשיץ על הפעילות הענפה שהוא מקיים בנושא.

כעת הגיעה העת לעלות כיתה ולחשוף גם פרקים נוספים, לא רק בענייני תורה ותרבות, אלא גם בסיפורי קהילות מרתקים ומפליאים, הן במסירות הנפש והן באהבת ישראל וארץ ישראל. בכך אני מקווה שהציבור ייחשף לעושר ההיסטורי, התרבותי והדתי שטרם נחשף, על מנת להשלים תמונה גדולה של עם גדול שחווה תקופה גדולה, ובתקווה שהדברים יביאו לידי אחדות והערכה הדדית בעם ישראל.

הרב יצחק לוי

יו"ר הוועד המנהל במכללת חמדת הדרום ושר החינוך לשעבר