השכר הממוצע במאי: 9,507 ש"ח

השכר הממוצע הריאלי עלה במרס-מאי 2016 ב-2.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4% בחישוב שנתי בדצמבר 2015-פברואר 2016.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' באב תשע"ו

תלוש שכר. אילוסטרציה
תלוש שכר. אילוסטרציה
צילום: istock

בחודש מאי 2016 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,507 ש"ח, כך עולה מנתוני הלמ"ס. מספר משרות השכיר עמד על 3.479 מיליון.

נתוני הלמ"ס מסתמכים על עיבוד ראשוני של מדגם דיווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102 וממקורות מנהליים אחרים.

מכלל המשרות במשק בחודש מאי 34% היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק ו- 66% היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק

בחודשים מרס-מאי 2016 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2015-פברואר 2016.

השכר הממוצע הנומינלי עלה בחודשים מרס-מאי 2016 ב-2.1% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2015-פברואר 2016.

השכר הממוצע הריאלי עלה בחודשים מרס-מאי 2016 ב-2.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2015-פברואר 2016.