פעילות V15 לקראת הבחירות האחרונות
פעילות V15 לקראת הבחירות האחרונותצילום: דניאלה שטרית, פלאש 90

האם ארגון השמאל "דרכנו" מתכוון להעניק מלגות לפעיליו בניגוד לחוק מס הכנסה?

מתלונה של ארגון לביא – זכויות האזרח ומנהל תקין, שהוגשה באמצעות עו"ד אביחי בוארון, עולה כי אנשי הארגון מתעלמים לכאורה מפקודת מס הכנסה.

"דרכנו" היא תנועה שהוקמה כשדרוג לתנועת V15 שניסתה להפיל את ראש הממשלה בבחירות האחרונות, ויחד עם ארגון "קול אחד" הקימה את "דרכנו". התנועה יצאה לאחרונה למבצע פעילות בהיקף כלל ארצי והחלה לגייס רכזי פעילות בקמפוסים השונים ברחבי הארץ.

במייל שהופץ בידי אנשי התנועה נכתב כי התפקיד יכלול: "הובלת קמפיינים בקמפוסים ברוח ערכי התנועה, הובלת קבוצת פעילים ופעילויות, גיוס מתנדבים, ארגון אירועים, שיתופי פעולה מול קמפוסים אחרים ועוד". עוד צוין במייל כי רכזי ורכזות הקמפוסים ישתתפו "בתוכנית הכשרה שנתית שתפגיש אותם עם חזית העשייה הציבורית בישראל".

בתלונת ארגון לביא מצוין כי אנשי "דרכנו" מתכוונים לשלם מלגה בסך 10,000 ₪ עבור פעילות במשך שנת הלימודים. המלגה תשולם לסטודנט באמצעות צ'ק בשתי פעימות של 5,000 ₪, וכך לכאורה יהיו הפעילים פטורים ממס. אלא שמהתלונה שהגיש בשם ארגון לביא עו"ד אביחי בוארון למר ארז אורעד, מנהל המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים ברשות המיסים, עולה כי צורת תשלום זו מנוגדת בתכלית לפקודת המס.

בסעיף 9(29) לפקודת המס נכתב במפורש כי מלגה אשר ניתנת עבורה תמורה כלשהיא איננה פטורה ממס, דהיינו איננה פטורה ממס הכנסה ואיננה פטורה ממס שכר שעל המעביד לשלם.

בלביא מדגישים כי אין לדמות מלגה זאת למלגת 'פרח' וכדו', משום שבחוזר רשות המסים נכתב במפורש כי מלגות 'פרח' הינן מלגות הקשורות "לפעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד והמחקר או בזיקה אליו", ואילו פעילות תנועת דרכנו ממשיכת ארגון V15 הינה פעילות פוליטית כפי שידוע לכל וכפי שאנשי תנועת דרכנו מעידים בעצמם על תנועת דרכנו שהיא תנועה אזרחית פוליטית.

בלביא אף מציינים כי מהמידע שנאסף על ידם עולה כי תנועת 'דרכנו' היא זאת שמשלמת את המלגות הפטורות ממס לסטודנטים, וכי תשלום המלגות מאת גוף שאיננו מוגדר כמוסד להשכלה גבוהה או מוסד מחקר כהגדרתו בחוק מונע פטור מתשלום המס על המלגות.

"אשר על כן, אבקשך להפעיל את סמכותך ולהורות על חקירת הפרשה בהקדם וזאת על מנת למנוע את המשך חלוקת המלגות בפטור ממס שלא כדין, להורות על חיוב המלגות שכבר חולקו במס הכנסה ובמס שכר כמתחייב על פי חוק, וכן להנחות את הגורמים האמונים על העברת הממצאים הפליליים מחקירת פרשה זו לרשויות האכיפה", כתב עו"ד בוארון.

מארגון לביא זכויות האזרח ומנהל תקין נמסר בתגובה לדברים: "ההתנהלות של ארגון v-15 ושל ארגון קול אחד מנוגדת לחוק וחותרת תחת סדרי המנהל התקין בישראל. אנו מצפים שנבחרי הציבור ורשויות האכיפה יפעלו לחקירת הפרשה ולמיצוי הדין".

מתנועת דרכנו נמסר בתגובה ל"בשבע", "תנועת דרכנו, מיסודה של חברת קול אחד - וואן ווייס (חל״צ), מקפידה על קלה כחמורה בדיני מסים בפרט ובחוקי מדינת ישראל בכלל, והדבר נכון גם לגבי מלגות הסטודנטים. החברה מלווה על ידי משרד רו"ח ומשרד עו"ד בנוגע לכל תחומי פעילותה".

מרשות המיסים נמסר בתגובה, "כל מידע המתקבל ברשות המסים נבחן ונבדק".