הסוף לגבייה המופרזת
הסוף לגבייה המופרזתIstock

בשנים האחרונות הגיעו למשרד התקשורת תלונות ציבור רבות המעידות לכאורה על תופעה רווחת בשוק התקשורת לפיה מפעילי תקשורת דורשים ואף גובים מהמנויים תשלומים "מנופחים" בגין חובות.

הסכומים הגבוהים הללו כוללים, בין היתר, ריבית פיגורים בשיעור גבוה וכן "הוצאות גבייה" גבוהות שנדרש המנוי לשלם בשל טיפולו של מפעיל התקשורת – ובכלל זה הסתייעותו בעורכי דין חיצוניים – בגביית החוב.

לפני כשבועיים פרסם משרד התקשורת שימוע בנושא, המציע כי בניגוד למצב הקיים כיום, שבו כל חברה קובעת את התעריף על פי ראות עיניה וללא תחשיב, המשרד מתכוון להגביל את התעריף בגין חובות ולהסדיר תשלום קבוע להוצאות גבייה.

לדוגמא, אם גובה החוב של הלקוח הוא בין 100-300 ש''ח, הוצאת הגבייה המותרת תהיה רבע מהתעריף המינימלי המומלץ 58.75 ש''ח.

אם גובה חוב עומד על 500 ש''ח - הוצאת הגבייה המותרת תהיה 117.75 ש''ח. אם גובה חוב עומד על 800-5000 ש''ח, הוצאת הגביה המקסימלית המותרת תהיה 176.5 ש''ח.

המצב כיום והקושי שנתגלה בו

כיום, מפעילי תקשורת גובים ממנוייהם אשר איחרו בתשלום (או דורשים ממנויים בעלי חוב), ריבית פיגורים בשיעור גבוה, גם במקרים שבהם נפתח תיק הוצאה לפועל נגד המנוי. נכון להיום, מדובר בסך של 7.5%.

בשל חובות של מנויים שנוצרו בגין אי-תשלום במועד, דורשים חלק ממפעילי התקשורת או באי כוחם מבעלי החוב לשלם "הוצאות גבייה" בסכומים גבוהים יחסית, וזאת בנוסף על החוב והריבית. בכך הופך החוב הסופי שנדרש המנוי לשלם גבוה בצורה משמעותית מהחוב המקורי.

מטרה אחת של התקנות היא להבהיר כי התשלום עבור ריבית פיגורים שמפעיל תקשורת יכול לגבות ממנוי אשר מפגר בתשלום חובו, תעמוד על אחוז אחד (1%) לכל היותר.

מטרה צרכנית נוספת היא להגביל את הסכום המרבי שניתן לגבות ממנויים בעד הוצאות גבייה, כך שיהיה בשיעור מידתי. מוצע לעשות זאת באמצעות הגבלה של הוצאות הגבייה המרביות אשר מפעיל תקשורת רשאי לחייב את המנוי, עד לשלב שלפני פתיחת תיק בהוצאה לפועל.

חשוב לציין כי התקנות המוצעות אינן מגבילות את אפשרותו של מפעיל תקשורת להסתייע בשירותיו של עורך דין חיצוני לשם גביית חובות, אלא מגבילות את שיעור הוצאות הגבייה שניתן לגבות בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמו של מפעיל תקשורת.

החברות נתבקשו להעביר את התייחסותן לשימוע עד 4 באוגוסט 2016.