סדרת חינוך
סדרת חינוך צילום: צביקה מור

בשתי הפינות הקודמות שלנו, בחנו את תרומתה של התרבות המערבית לADHD משתי זוויות שונות.

הזווית הראשונה רואה את החיוביות שבקדמה ובמדע בכלל ולילדי ADHD בפרט, במה שמאפשרים לאנשים אלו לחיות חיים טובים יותר בזכות הבנת ההפרעה ואפשרויות הטיפול בה.

הזווית השנייה מכירה ביתרונותיה הרבים של התרבות המערבית, אך באה חשבון עם נגזרותיה השליליות שלוחות הרסן, חסרות הגבולות ומגבירות החוצפה.

האווירה החופשית והמתירנית, הדגש הרב על זכויות הפרט והפלורליזם התרבותי, יוצרים מעמד נפש המתקשה לעמוד מול סמכות ומסגרת. כאשר האמת היחידה היא שאין אמת אז מי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל. במיוחד כשהשפה הכללית עברה לדבר בשפת "אני מרגיש" במקום "אני חושב", אז עם רגשות אי אפשר להתווכח, כידוע. ואם ההרגשה שלי קובעת מה נכון, אמיתי ומותר, אז למה שאסכים למה שלא מתאים לי? מדובר בתהליכים שבתת מודע הפרטי והקולקטיבי. זה לא חייב להיאמר במפורש. זו המנגינה שבאוויר.

הקשיים הגדולים במשמעת של ילדים ותלמידים שדורנו מתמודד איתם, הם בחלקם הגדול תוצרים של האווירה התרבותית. וכשמדובר בילדים ותלמידים עם ADHD, הקושי גדול שבעתיים בשל המורכבות המיוחדת בחינוך, בהוראה ובגידול ילדים אלו. בפינתנו הקודמת הבאנו מספר דוגמאות, מחיי היום יום בבית ובכיתה, ליכולת של האווירה להגביר את תסמיני ADHD – עובדה מבוססת מחקרית (עיינו למשל, הילד בתוך השריון מאת ד"ר שמחה צ'סנר פרק 4 - ההתנגשות הסמויה בין אפיון נוירולוגי לבין ציפיות הסביבה).

הסחף התרבותי גדול מאד ומשפיע עלינו, הורים ומורים, לא פחות מאשר על הילדים. אלא שלנו כמבוגרים יכולה להיות ערנות, ביקורת ושיקול דעת אל מול התופעות שאנו פוגשים. כפי שנראה בשורות הבאות, איננו יוצאים כאן למלחמת עולם תרבותית, אלא עוסקים בבניית הבית, המשפחה והכיתה. כשאלו יציבים ובנויים על ערכנו הנצחיים, ילדי ADHD מוגנים יותר מפגעי התרבות, לא רק במה שנחשפים פחות למתירנות, אלא במה שהמוח שלהם פשוט "מתוכנת" אחרת וההרגלים הטובים שלהם מקנים להם "משקפיים" עם ראייה נכונה יותר של העולם.

כיצד נוכל לגדל בבטחה ובמוגנות ילדי ADHD בסביבה תרבותית שמקשה עליהם לבנות ריסון ושליטה עצמיים?

1. נקפיד על כללי משמעת ברורים, מובנים וישימים בבית. אם עובדים נכון עם ילד ADHD מתוך הבנת המצוקה שלו והתאמת הדרישות למצבו ויכולותיו והכל בחום, אהבה ועקביות – אפשר למנוע הרבה מאד מבעיות ההתנהגות שנוצרות מחוסר משמעת. ולהיפך, ילדי ADHD שגדלו בבתים עם משמעת רפויה – הדגימו התנהגויות חריפות הרבה מעבר להפרעת הקשב הטהורה.

2. כדי להמשיך את הקו של הבית שהוצג לעיל גם בבית הספר, נתאמץ לשלוח את הילדים למוסדות חינוך שמעבר לחום, אהבה ותכנים מקפידים מאד על משמעת שאיננה סותרת כלל את האכפתיות והכבוד הרב לכל תלמיד באשר הוא.

כשהילד חי בבית ובית הספר באווירה שיש סמכות – עזרנו לו לשלוט בדחפים המידיים שלו. במאמרים הבאים נעסוק בעז"ה בנושא המשמעת.

3. ילדי ADHD זקוקים לגירויים חזקים בשביל להרגיש טוב. בין השאר, הם יפרצו יותר גבולות, ימרדו במסגרות ויאיימו על הקו החינוכי של הבית. אנחנו כהורים, לא נסכים להתפשר עם אווירת הרחוב. נבדוק את התכנים שאנו מכניסים הביתה. מעבר לאיסורים ההלכתיים המובהקים והברורים – שאותם קל לנו מאד לסנן בשל הבוטות הברורה שלהם – ישנם תכנים בעייתיים ביותר הנגזרים מהתרבות ושתולים בתכניות ילדים. נשאל את עצמנו: האם תכנים אלו מוסיפים ליכולת השליטה העצמית של הילד או גורעים ממנה. גם סרטים מצוירים תמימים (לכאורה) יכולים לפגוע בתפיסת הסמכות של הילד. האם הייתם נותנים ליוצרי הסרטים הללו להיות המחנכים של ילדיכם בבית הספר?

4. נשבח את הילד על כל פעם שהצליח לשלוט בדחפיו, גם באופן חלקי. נחפש את ההזדמנויות להחמיא לו. זה יכול להיות בעשיית שיעורי בית כשלא היה לו חשק, ויתור לאח על משחק, הימנעות ממריבה, עשיית מטלה ביתית שלא כל כך אוהב ועוד. נעזור לילד לעכב תגובה על ידי קביעת סימן מוסכם בינינו ובינו. נראה לו שהוא מסוגל לשלוט בהתנהגותו.

5. נעזור לילד לחזק את החשיבה וההכרעה ההגיונית. כנגד הדמיון שהתרבות המערבית מנסה לפתח יתר על המידה, נקפיד ללמד את הילד להשתמש בשכל הישר שלו ו"להיכנע" בפני הדעת. כשאנו משוחחים עם הילד, נרבה בשאילת שאלות פתוחות (שאלות המזמינות לחשיבה ולא שאלות שהתשובה עליהן "כן" ו"לא"), בחשיבה על אפשרויות ובתרגול חשיבה מסודרת.

6. נעזור לילד לבנות לעצמו מסגרת. למשל, סדר יום בחופש וגם בשעות אחר הצהריים בתקופת לימודים. כשיש סדר יום, ובמיוחד כשהילד בנה אותו בעצמו, הוא מתרגל לחיות בתוך סדר ומשמעת. הטוב ביותר הוא שההורה והילד יכינו סדר יום יחד, גם של ההורה וגם של הילד. הסדר בחיים הופך לאווירה הטבעית של הבית.

7. נלמד את הילד לחיות על פי סדר עדיפויות. שאלה פשוטה כגון "מה הכי חשוב עכשיו?" עוזרת לכל אדם לשים את הרגש והיצר המשתלטים בצד ולדבוק באמת. הכנת סדר יום יכולה להוות כלי שימושי ויעיל מאד לתרגול תכנון ועמידה בסדר עדיפויות.

אלו רק דוגמאות המכוונות להטמיע בילד מגיל צעיר ביותר שיש בעולם סמכות, יש הורים ויש גם דעת והיגיון והם מנחים את חיינו. בפינתנו הבאות נעסוק בעזרת השם בנושא המשמעת.