אושר: בכירים יחויבו בהצהרת הון

הצעת החוק אותה יזם ח"כ סמוטריץ' תחייב שורה ארוכה של בכירים בגופי הביטחון, בשירות המדינה וברשויות המקומיות להצהיר על הונם.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ה בתמוז תשע"ו

אושר: בכירים יחויבו בהצהרת הון-ערוץ 7
היוזם. סמוטריץ'
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

שופטים, דיינים, קאדים, אלופים בצה"ל, תת ניצב במשטרה, תת גונדר בשירות בתי הסוהר, וכן בעלי תפקידים שיש להם נגיעה לרכש ולכלכלה, יחויבו בהגשת הצהרת הון.

על פי הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', שאושרה היום (ראשון) לקריאה שניה ושלישית בועדת חוקה, הצהרת ההון תוגש אחת לשש שנים או בעת גידול של מיליון ש"ח ומעלה בנכסיהם של בעליה התפקידים.

החוק הנוכחי קובע כי שרים, סגני שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות וסגניהם, וכן עובדי מדינה בשתי הדרגות העליונות, מחויבים בהגשת הצהרת הון.

הצעת החוק המקורית ביקשה להחיל את חובת הגשת הצהרת הון כל ארבע שנים. הוועדה קיימה מספר ישיבות, בהן נוהל משא ומתן בין נציגי השופטים, המשטרה והצבא, לבין ח"כ סמוטריץ'.

בתום הדיונים, יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי הביא לפשרה לפיה, הצהרת הון תוגש אחת לשש שנים. עם זאת, המחויבים בהגשת ההצהרה, יחויבו בהגשת ההצהרה נוספת אף לפני תום שש שנים, אם יחול גידול של מיליון ש"ח בנכסיו של המצהיר.

הצהרת ההון תוגש לבעל סמכות שנקבעה בהצעת החוק. מי שחלה עליו חובה להגיש הצהרה ולא הגיש, יחול עליו הדין המשמעתי החל בעניינו. הצהרת ההון הקבועה לפי הצעת חוק זו, לא תבוא במקום הצהרת הון שרשות המיסים מוסמכת לדרוש.

חובת הגשת הצהרת הון תחול כאמור על רשימה ארוכה של בכירים בשירות הציבורי בישראל. ובהם שופטים, דיינים, קאדים, אלופים בצה"ל, קצינים מדרגת תת ניצב במשטרה ותת גונדר בשירות בתי הסוהר, וכן בעלי תפקידים בכירים נוספים בצבא במשטרה, כגון ראש חטיבת ציוד ולוגיסטיקה ראש היחידה לפיתוח אמצעי לחימה ועוד. עוד יחויבו בהגשת הצהרת הון בכירים בשלטון המקומי ובהם מנכ"ל, מזכיר, מהנדס, היועץ המשפטי, המבקר וגזבר הרשות.

הצהרת ההון תחייב את המחויבים בהגשת ההצהרה, דיווח על חשבונות עו"ש, פיקדונות, תוכניות חיסכון, מזומנים, ניירות ערך, והשקעות בארץ או בחו"ל, זכויות בנדל"ן, זכויות במטלטלין, החזקות בתאגידים או שותפויות ועוד.

כאמור, הצעת החוק אושרה היום להצבעה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית.