הצעת החוק שתרתיע את חברות הביטוח

אושר לקריאה ראשונה: חברת ביטוח שתפעל בחוסר תום לב, עלולה לשלם תוספת פיצויים של 20%.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ה בתמוז תשע"ו

הצעת החוק שתרתיע את חברות הביטוח-ערוץ 7
אורי מקלב
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק הקובעת כי חברת ביטוח שלא תעמוד בהתחייבותה ולא תשלם למבוטח פיצויים שנקבעו בבית המשפט, בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי-20 מריבית החשב הכללי, ריבית שעומדת היום על אחוז אחד ובהתאמה הפיצוי למבוטח יעמוד על עד 20%.

כיום, חוק חוזה הביטוח קובע כי חברת ביטוח חייבת לשלם תגמולי ביטוח תוך 30 יום. חברה שהפרה את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח במועדים הקבועים בחוק, מפרה את חוזה הביטוח, והמבוטח יכול לתבוע אותה בגין ההפרה, הפרשי הצמדה וריבית, וכן פיצוי בגין הנזק שנגרם למבוטח עקב העיכוב בתשלום התגמולים.

החוק הנוכחי קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בגובה של עד פי שלוש מהריבית של החשב הכללי באוצר. ריבית החשב הכללי עומדת בשנים האחרונות על 1%.

הצעת החוק של ח"כ אורי מקלב מבקשת להגדיל את הריבית המיוחדת הקבועה בחוק, ולאפשר לבית המשפט לפסוק פיצוי עונשי לחברת הביטוח, בשיעור של עד כפל תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח, במקרה שחברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב בבירור חבותה. בביטוחים מפני מחלות, אשפוז, סיעוד וביטוח רכב חובה.

בדיונים שבין ח"כ מקלב לנציגי הממשלה נקבע, כי בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי-20 מריבית החשב הכללי, ריבית שעומדת היום על אחוז אחד ובהתאמה הפיצוי למבוטח יעמוד על עד 20%.

יוזם הצעת החוק ח"כ אורי מקלב אמר היום בדיון "הצעת החוק, הינה הצעה צרכנית שנועדה להגן על צרכן חלש שמבקש לממש את הביטוח, מפני חברותגדולות ודורסניות. ההצעה נועדה להעביר מסר חד לחברות הביטוח. פעם קרו לזה שיטת מצליח, היום זה הפך לשיטת יצליח. רבע מהמבוטחים מתייאשים".

לדברי מקלב, "בתי המשפט לא נותנים מענה, כיון שאנו המחוקקים לא אמרנו את דברינו. מדובר בתופעה רחבה מאוד".

סגנית המפקח על הביטוח ליאורה הירשהורן מסרה לוועדה נתונים על תביעות שהוגשו לחברות הביטוח ולא נדונו בבית משפט. בשנת–2015 הוגשו כ- 804,000 תביעות. מהן, אושרו באופן מלא או חלקי כ-660,000 תביעות. כ- 76,000 תביעות נדחו. כ- 49,000 תביעות נסגרו בפשרה, ו- 21,000 מהתביעות בוטלו.

נציגת משרד המשפטים עו"ד הילה דוידוביץ' אמרה כי הממשלה תומכת בהצעה, עקב הצורך וההבנה שקיימת בעיה בשוק בכך שמבוטחים לא מקבלים את המגיע להם. "אנו בוחנים את הכלים שיש בידי המפקח. במטרה לתת למפקח כלים בהם הוא יוכל לפעול כנגד חברות ביטוח שלא משלמות את מה שהן צריכות לשלם למבוטחים".

נציג איגוד חברות הביטוח ירון אליאס טען כי הסנקציה המוצעת בלתי הגיונית ולא מידתית. לדבריו, "ריבית החשכ"ל עומדת בממוצע על 4% מה שעלול להביא לפיצוי עונשי בסך 80%, זה בלתי הגיונית בעליל. הקפיצה לפי 20, מעידה על מהלך בלתי שקול. בדומה לקפיצה של עונש בגין עבירה פלילית משלוש שנות מאסר ל-20 שנות מאסר".

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי השיב לאליאס ואמר "תתפלא, אבל עשינו את זה. כאשר מדובר בתופעה או מכת מדינה כמו בידויי אבנים. הציבור מרגיש שחברות הביטוח לא פועלות כראוי. החברות לא שולחות פרחים למבוטח אלא מנצלות את הצרכנים וכאשר מדובר בתופעה, אנו נאלצים לפעול וללמד אתכם שאתם צריכים לבדוק את עצמכם האם בהינף יד אתם מנצלים את הכח הרב שלכם.

"מדובר בקליינט שלכם שמשלם כל חייו, וברגע של חולשה בו הוא נזקק לכם, אתם נעלמים. אתם צריכים לעשות חשבון נפש." אמר סלומינסקי.

כאמור, הצעת החוק אושרה להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.