מה הפתרון לבעיית עמונה?

ענו לשאלת השבוע של העיתון "בשבע". תשובות נבחרות ומפורטות יפורסמו בגיליון הקרוב.

ערוץ 7 , כ"ו בתמוז תשע"ו

עמונה
עמונה
צילום: מטה הסברה עמונה

שאלת השבוע בעיתון ''בשבע'':

מה צריך להיות הפתרון לבעיה המשפטית ביישוב עמונה?

גולשי ערוץ 7 מוזמנים לפרסם את תגובותיהם. תשובות נבחרות ומפורטות שייחתמו בשם מלא וכתובת יופיעו במדור ''שאלת השבוע'' בגיליון הקרוב של עיתון ''בשבע''.

ענו לשאלה באמצעות כפתור "כתוב תגובה".