בית המחבל - ייהרס רק חלקית

רק הקומה השנייה בביתו של מוחמד טראירה שרצח את הלל יפה אריאל הי"ד ייהרס לאור הוראת בג"ץ - בשל התחשבות במשפחתו.

רעות הדר , כ"ח בתמוז תשע"ו

הלל יפה ואימה רינה
הלל יפה ואימה רינה
צילום: אדם פרופ

ביתו של המחבל שרצח את הלל יפה אריאל הי"ד ייהרס רק באופן חלקי - כך קבע בג"ץ בדיון שנערך בעתירה של משפחת הרוצח שניסתה למנוע את הרס הבית.

השופטים קיבלו באופן חלקי את עתירת המשפחה של המחבל מוחמד טריארה שיוצג על ידי עו"ד לאה צמל - וקבע כי רק הקומה השנייה של המבנה בו התגורר - תיהרס. יתר המבנה, על פי הוראת בית המשפט, יוותר על כנו.

עוד קבעו שופטי בג"ץ כי אם מבחינה הנדסית לא יתאפשר להרוס רק את הקומה השנייה מבלי שייפגעו הקומות האחרות בבניין - יסתפקו השופטים באטימת הבית על ידי כוחות צה"ל.

משפחתו של המחבל טענה בפני השופטים כי יש להתחשב בה "מבחינה הומניטארית" - משום שבבניין מתגוררים גם אחיו הקטנים של המחבל - והם עלולים להיוותר ללא קורת גג.