הרב יואל קטן
הרב יואל קטןאתר ישיבה

אמונת עתיך.

כתב עת למאמרים המשלבים מחקר תורני ויישום הלכתי בארץ ישראל.

עורך: הרב יואל פרידמן.

גיליון 112 (תמוז תשע"ו).

שבי דרום, מכון התורה והארץ,

תשע"ו.

(08-6847325)

המדורים בחוברת מחולקים לפי הנושאים שבהם עוסקים המכונים: הארץ ומצוותיה, משפט התורה, כלכלה והלכה, רפואה והלכה, טכנולוגיה והלכה, כשרות והלכה, מקדש והלכה, ומדור מיוחד לפורום חותם – קבוצת רבנים שמוציאה דפי עמדה בנושאים ציבוריים-הלכתיים שעומדים על הפרק.

הגיליון נפתח בתשובות קצרות שנכתבו על ידי רבני המכונים השונים, ביניהן מתן היתר להיות שופט דתי למרות שבתי המשפט שלנו הם כערכאות, חובת תשלום לוועד הבית גם כאשר תפקודו לקוי, היתר קניית דירה מכונס נכסים ועוד. אחד המאמרים דן בהיתר המקובל במוסדות רבים לקבל כספים מוועדות ה'עיזבונות לטובת המדינה', כספים שמקורם בדרך כלל ברכוש שהופקע על ידי בעליו מהיורשים ההלכתיים מסיבה כלשהי והועבר לרשות המדינה, וההיתר להשתמש בו כלל לא פשוט, ומכון פוע"ה מציג אפשרות לברירת עוברים במקרה של חשש לבעיות גנטיות. וכל זה רק על קצה המזלג.

 *****

אליבא דהלכתא.

קובץ תשובות הלכתיות על או"ח מאת הגאון הרב דוב ליאור.

עם ביאור מאת הרב אלקנה ליאור.

ירושלים, ישיבת בית אורות,

תשע"ו. 56 עמ'

(6758810‑054)

בתוכנית הלימוד 'אליבא דהלכתא' בישיבת 'בית אורות' שבמרומי הר הצופים עסקו השנה בעיון בסדרת תשובות של הגר"ד ליאור שליט"א בחלק אורח חיים. בחוברת נאה זו חמש תשובות של הרב עם ביאורים, מקורות והרחבות מאת בנו הרב אלקנה ליאור מבית אל, תמצית של חלק מהלימוד המשותף במשך השנה.

השאלה השנייה עוסקת בברכה על אכילת שוקולד, ומסקנת הרב שאם מדובר בעיסה של פולי קקאו עם חומרי טעם בלבד יש מקום לברך "בורא פרי העץ", אבל השוקולד עשוי בדרך כלל מרכיבים שונים ואין רוב לפולי הקקאו ולכן ברכתו "שהכל". הרב אלקנה משלים את העניין ודן במקורות ההלכה, עם השוואה לדין פת קטנית ולברכה על סוכר ועוד.

*****

תלמודו בידו.

קובץ מאמרים - סוגיות במסכת בבא מציעא פרקים שביעי-שמיני.

פרי עטם של תלמידי מחזור י'. שעלבים, ישיבת דרך חיים,

תשע"ו. 141 עמ'

(9276744‑08)

מתנת פרידה נאה הכינו מסיימי שיעור ד' בישיבה הקטנה הלאומית להוריהם ולמוריהם לרגל סיום ארבע שנות לימודיהם ב'דרך חיים': קונטרס ובו 17 מאמרים, רובם בענייני הלכה ומיעוטם בענייני אגדה, בפרקים שלמדו בעיון. משיטות הראשונים ב"לפנים משורת הדין" דרך "תוקפו של מנהג מהמשתקף בפרק השוכר את הפועלים" ועד "כוחה של עין רעה" הלכתית ומחשבתית, לא יכלו התלמידים להוכיח את מוכנותם להיכנס לישיבות הגבוהות יותר מאשר בקונטרס זה.

[email protected]