הישג לפקחים באתרי הסלילה של מע"צ

הסכם קיבוצי חדש מעלה את שכר היסוד של פקחי התנועה בנתיבי ישראל מעל לשכר המינימום הקבוע בחוק.

רעות הדר , י' באב תשע"ו

מעמד החתימה על ההסכם
מעמד החתימה על ההסכם
צילום: דוברות ההסתדרות

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד המסדיר את תנאי העסקתם של כ-170 פקחי תנועה המועסקים על ידי חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ, באתרי הסלילה והעבודה של חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה (מע''צ לשעבר).

ההסכם, אשר נחתם בין ההסתדרות לבין חברת מיקוד ישראל, מרחיב את הזכויות המגיעות לעובדים בהתאם להסכם הקיבוצי בענף השמירה והאבטחה ומעגן שורה של הטבות משמעותיות, מעבר למקובל בענף, המשפרות את תנאי הפקחים באופן ניכר.

אחד ההישגים המרכזיים בהסכם, קובע כי שכר היסוד בחברה יעמוד מעתה מעל לשכר המינימום הקבוע בחוק, וימשיך לעלות בכפוף לעדכון שכר המינימום במשק, כך שבפעימה שתחול בדצמבר 2017, השכר השעתי בחברה לא יפחת מ-30 שקל בשעה, לא כולל התוספות מיוחדות המוגדרות בהסכם.

כך לדוגמה, מדצמבר 2017, פקח שהוותק שלו בחברה מעל ל-12 חודשים, יקבל שכר יסוד שעתי מעל ל-30 ש"ח.

ההסכם כולל הטבות רבות, בהן: תוספות שכר, תוספת לערך השעה בעבודת לילה, תוספת אש"ל שעתי, תוספת עבודה באיו"ש, תוספת שכר שעתית לפקח שהוגדר בסידור העבודה כפקח אחראי במשמרת ועוד.

ערך שעת עבודה מקסימלי של פקח אשר עובד בחברה למעלה מ-4 שנים, יוכל להגיע מעתה לסכומים הגבוהים מ-50 שקל לשעה במהלך משמרת הלילה. יצוין כי לאור עליית ערך שעת העבודה, יגדלו בהתאם גם ההפרשות הסוציאליות וההפרשות לביטוחים פנסיוניים.

ההסכם שנחתם היום כולל הסדרה של סוגיות מהותיות נוספות, הנחשבות לחריגות בענף, כמו למשל: התחייבות החברה לשלם לפקח שכר בעבור מינימום של 17 משמרות בחודש, גם אם בפועל הפקח שובץ במספר נמוך יותר של משמרות. נושאים נוספים שקיבלו ביטוי בהסכם הם: פיצוי עובד בגין ביטול משמרת או הפסקת עבודה על ידי החברה ופיצוי זמני נסיעות.

בנוסף לשכר שישולם לפקחים עבור שעות עבודתם והחזר הוצאות הנסיעה, פקח שיידרש לנסוע 40 ק"מ ומעלה מביתו למקום העבודה, יהיה זכאי לפיצוי בעבור זמן הנסיעה, על פי דירוג מיוחד שסוכם בין הצדדים. עוד הוסדר בהסכם: מענק חתימה חד פעמי שהעובדים יקבלו בעקבות החתימה על ההסכם, וחובתה של החברה ליידע נציג מוועד העובדים על כוונתה לסיים העסקה של עובד.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, בירך על ההסכם ואמר כי "ההסכם מצטרף לשורה של הסכמים שהובילה ההסתדרות, שבהם נקבע כי השכר המינימלי בחברה יעמוד מעל לשכר המינימום הקבוע בחוק. מגמה מבורכת זו עוזרת להגביר את השוויון במשק''.