שיפור משמעותי בשוק העבודה ברבעון ה-2

במשרד האוצר מציינים כי הרמה הנוכחית של שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים גבוהה מיעד התעסוקה לשנת 2020

שלמה פיוטרקובסקי , י"א באב תשע"ו

שוק עבודה יציב. משרד האוצר
שוק עבודה יציב. משרד האוצר
צילום: פלאש 90

ברבעון השני נרשם שיפור משמעותי בשוק העבודה, שבא לידי ביטוי בירידה בשיעור האבטלה ובעלייה בשיעור התעסוקה, כך עולה מסקירה שמפרסם הבוקר (שני) משרד האוצר.

שיפור זה נרשם לאחר היציבות בנתוני שוק העבודה במחצית השנייה של 2015 וברבעון הראשון של 2016.

באוצר מציינים עם זאת כי הירידה בשיעור האבטלה ברבעון השני נבעה בעיקר מירידה בשיעורי האבטלה במחוזות תל אביב ודרום, זאת בעוד שביתר המחוזות נרשמה ירידה קלה או יציבות.

נתוני שוק העבודה החיוביים התבטאו גם בשיעור גבוה של מועסקים במשרה מלאה, ובירידה לרמה נמוכה ביותר של שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון.

הרמה הנוכחית של שיעור התעסוקה בגילאי העבודה העיקריים גבוהה מיעד התעסוקה לשנת 2020, כך ששוק העבודה הישראלי צפוי, ככל הנראה, לעמוד ביעד זה.

במשרד האוצר טוענים כי כיום לא קיים קושי עבור גברים ערבים וחרדים ונשים ערביות למצוא עבודה ושיעורי התעסוקה הנמוכים בקרב גברים אלו ובקרב נשים ערביות, נובע בעיקרו מצד הנכונות של מגזרים אלו לצאת לעבודה.

מנגד מציינים באוצר כי הירידה בפער בשיעור התעסוקה בין נשים חרדיות לנשים יהודיות לא חרדיות בשנים האחרונות הייתה יכולה להיות מהירה יותר אם הפער בביקוש לעבודתן של נשים חרדיות, ביחס לביקוש לעבודת נשים יהודיות לא חרדיות, היה מצטמצם ולא גדל במעט.

נתוני שוק העבודה מעידים על חוסנו של שוק העבודה הישראלי על אף הירידה בקצבי הצמיחה בשנים האחרונות, ותומכים בהמשך קצב הצמיחה המהיר של הצריכה הפרטית. עם זאת, על מנת להמשיך במגמה החיובית ולהעלות את שיעור התעסוקה יש לעודד את ההשתתפות של אוכלוסיות הנוטות להשתתף פחות בשוק העבודה, שכן שיעור האבטלה לא יכול להמשיך לרדת לאורך זמן.

עוד מציינים באוצר כי בחודש יולי נרשמה ירידה בגירעון בסחר החוץ הישראלי בהשוואה לחודש יוני. עם זאת, הגירעון המסחרי שנרשם עד כה בשנת 2016 גבוה משמעותית מהגירעון שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד.

בחודש יולי נרשמה ירידה ביצוא הסחורות. אולם, זאת לאחר שנתוני יצוא הסחורות לחודש יוני עודכנו משמעותית כלפי מעלה. ביבוא חומרי אנרגיה נרשמה ירידה משמעותית בחודש יולי, אולם יבוא הסחורות בניכוי יבוא חומרי האנרגיה נותר ללא שינוי משמעותי.

מנתוני בנק ישראל עולה כי מתחילת השנה נרשם גידול מהיר בהיקף יתרות המט"ח, אשר הגיע בחודש יולי לרמת שיא.