אין התנגשות. אילוסטרציה
אין התנגשות. אילוסטרציה Office XP

מחקר חדש מצא כי אנשים המשתמשים באינטרנט יהיו דווקא יותר פעילים גופנית מאשר כאלו שאינם משתמשים באינטרנט. זאת בניגוד לציפיות שמשך זמן הגלישה באינטרנט יבוא על חשבון אורח חיים פעילים.

המחקר שנערך ע"י ד"ר סימה זך מהמכללה האקדמית וינגייט וד"ר סבינה ליסיצה מאוניברסיטת אריאל בדק האם גישה לאינטרנט, השימושים השונים באינטרנט והיקף הגלישה היומית משפיעים על הסיכוי לעסוק בשלושה סוגים של פעילות גופנית: מאומצת, מתונה ופעילות המכוונת לחיזוק השרירים. המחקר מצא כי אין קשר בין מספר שעות גלישה ביום לבין פעילות גופנית.

במחקר נעשה שימוש בבסיס הנתונים של הסקר החברתי של למ"ס שנערך ב- 2010 בקרב 6,035 נבדקים בגילאי 20-65.

הממצאים מראים כי 27.9% מהנבדקים במחקר עסקו בפעילות גופנית מאומצת בשלושת החודשים האחרונים, 36.1% עסקו בפעילות פיזית מתונה ו17.7% עסקו בפעילות גופנית לחיזוק השרירים.

74.4% מכלל המדגם השתמשו באינטרנט בתקופה זו כאשר השימוש הנפוץ ביותר היה חיפוש מידע (95%) והשימושים הנפוצים פחות היו משחקים באינטרנט (34.1%) ולימודים (40.4%).

הממצא המרכזי במחקר הוא שהיקף הגלישה באינטרנט לא קשור לעיסוק בפעילות גופנית. בנוסף, הממצאים מצביעים על כך שהסיכוי לעסוק בפעילות גופנית מאומצת גבוה יותר בקרב אלה שגולשים באינטרנט לצורך לימודים, משתמשים במדיה החברתית או מורידים קבצים מאינטרנט. הסיכוי לפעילות המכוונת לחיזוק השרירים היה גבוה יותר בקרב אלה שגולשים באינטרנט לצורך חיפוש מידע והמשתמשים במדיה החברתית, והסיכוי לפעילות גופנית מתונה היה גבוה יותר בקרב המשתמשים באינטרנט לצורך הלימודים.

הייחוד במחקר זה לעומת מחקרים אחרים שטוענים כי שימוש ממושך באינטרנט עלול לגרום להזנחה של פעילויות אחרות ותחומים אחרים בחיים אשר תוביל לסיכון פיזי, הוא שהממצאים במחקר זה מראים כי הסיכויים לעסוק בכל שלושת הסוגים של פעילות גופנית בקרב המשתמשים באינטרנט גבוה יותר לעומת כאלו שאינם משתמשים.

תוצאות אלו מוכיחות כי בניגוד לציפיות, ישיבה ממושכת מול המחשב לא מובילה לאורח חיים בלתי פעיל, וכי הגלישה באינטרנט לא באה על חשבון או מתנגשת עם הפעילות הגופנית.