רחל עזריה: גישה לעומתית מסוכנת

'צו 1': האם נכון לטפל בבעיות הלכתיות בצבא באמצעות הפניית תלונות לגוף אזרחי?

נעמה בן-חיים , כ"א באב תשע"ו

רחל עזריה
רחל עזריה
צילום: עצמי

הקמת הארגון האזרחי 'צו 1', המכונה גם "המלשינון הדתי", היא פגיעה בצה"ל ובחברה הישראלית כולה. בהקשר זה פעילותם אינה שונה מארגונים כמו 'שוברים שתיקה' או 'יש דין'.

בצה"ל קיימת הרבנות הצבאית הראשית, אשר אחראית לתת מענה לכל תלונה או בעיה הלכתית שחיילים נתקלים בה. הרבנות אינה פועלת במנותק מהמערכת הצבאית, אלא היא חלק אינטגרלי מהמערך הצבאי. הפקודות של הצבא בנושא כשרות או שמירת השבת כפופות להוראות של הרבנות הצבאית. בכל מוצב, מצפון ועד דרום, יש אפשרות לחייל הדתי ליצור קשר עם הרב הגדודי, האוגדתי או הפיקודי ולדווח לו על תקלה או בעיה הלכתית. יתרה מכך, מאז שחיילים וחיילות דתיים משרתים בכל היחידות בצבא, עולה המודעות של הפיקוד ושל היחידות השונות לצרכים הדתיים שלהם.

לכן הקמת הארגון הזה תמוהה, אלא אם כן כוונתו אינה מתן מענה לתלונות החיילים הדתיים. ייתכן שכוונת המקימים היא איסוף מידע כדי להוכיח, כביכול, כי הצבא מכריח את חייליו לא לשמור על ההלכה, וזו תפיסה לעומתית נגד הצבא. זהו מתכון בטוח להתבדלות של הציונות הדתית מתוך הצבא, במקום המשך המגמה המבורכת של השתלבות בצבא בפרט, ובעמדות הנהגה בכלל.

טוב שתישמע ביקורת בכל נושא, אך יש דרך להשמיע אותה, ולא על ידי גוף חיצוני, לעומתי. ול'צו 1' אומר: אני מקווה שכוונתכם רצויה, אך מעשיכם אינם רצויים.

רחל עזריה

חברת כנסת ('כולנו')