"יועצת" ההשקעות קיבלה 2.5 מיליון ש"ח

כתב אישום נגד תושבת נהריה לשעבר שקיבלה כספים במרמה לאחר שהציגה את עצמת כיועצת השקעות.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , כ"א באב תשע"ו

"יועצת" ההשקעות קיבלה 2.5 מיליון ש"ח-ערוץ 7
אילוסטרציה
פלאש 90

לבית המשפט השלום בחיפה הוגש כתב אישום נגד אבישג (רבקה) חוגי בת 38, תושבת נהריה לשעבר, אשר הוסגרה מצרפת לישראל בשבוע שעבר בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה ועבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.

מעובדות כתב האישום עולה כי בין החודשים מרץ 2010 ועד דצמבר 2011 פנתה חוגי למשקיעים פוטנציאליים, והציעה להם להשקיע עבורם כספים בבורסה.

חוגי הציגה עצמה בכזב כיועצת השקעות העובדת בחברת השקעות והבטיחה להשקיע באמצעות החברה את כספם, עם סיכון להפסד שנע בין 2%-5% מגובה הקרן.

בתקופה הרלוונטית הייתה חוגי מובטלת, ולא היו לה הכנסות לחשבונות הבנק שלה ממקור עבודה כלשהו, למעט העברות שבוצעו על ידי המשקיעים.

כמו כן, לא היה לחוגי רישיון לעסוק בייעוץ, שיווק או ניהול תיקים על פי החוק והיא מעולם לא עמדה בתנאי הסף לקבלת הרישיון כאמור.

חוגי התחייבה בפני המתלוננים להשקיע את הכספים בהנפקות של סחורות/ תעודות סל/ ניירות ערך זרים. להבטחת ההשקעות התחייבה חוגי להעביר למתלוננים ערבות בנקאית ו/או שיק ביטחון. חוגי לא סיפקה ערבות בנקאית, והעבירה למרבית המתלוננים שיק ביטחון מחשבונותיה הפרטיים.

חוגי מסרה למתלוננים בכזב כי ההעברה נעשית לחשבונותיה הפרטיים על מנת לזכות אותם בהטבה הניתנת לעובדי החברה בה היא עובדת. כמו כן, חתמה חוגי על הסכמי השקעה עם חלק מהמתלוננים.

לאחר שהכספים הועברו לחשבונותיה של חוגי, למטרת השקעתם בהתאם להתחייבויותיה ובהתאם להסכמים, ערבבה חוגי את כספי המתלוננים עם כספיה הפרטיים ועם כספי משקיעים אחרים, השקיעה את הכספים באפיקי השקעה מסוכנים, שאינם אפיקי ההשקעה אליהם התחייבה במסגרת מצג השווא שהציגה למתלוננים, והחלה לשלוח בהם יד במרמה ולשימושה הפרטי.

חוגי קיבלה במרמה מהמתלוננים סכום כולל של כ- 2,560,000 ₪, גנבה את הכספים שהופקדו אצלה למטרת השקעה וכן עשתה פעולה ברכוש אותו קיבלה במרמה במהלך תקופה של 3 חודשים.

בעקבות פניות מצד המתלוננים לקבל את כספם בחזרה, החזירה חוגי לחלק מהמתלוננים, חלק מכספי מהשקעתם, סכום העומד על סך של כ- 990,000 ₪. חלקו העיקרי של סכום הכסף אשר הוחזר למתלוננים על ידי הנאשמת, מקורו בכספם של מתלוננים ומשקיעים אחרים.

חוגי נמלטה מישראל בדצמבר 2011, באפריל 2015 נעצרה בצרפת ולבקשת המדינה הוסגרה לישראל בשבוע שעבר. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרה של חוגי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה.