עבודות הכשרת הקרקע סמוך לישוב
עבודות הכשרת הקרקע סמוך לישובצילום: רגבים

תנועת רגבים פנתה (ראשון) למשרד הבטחון ולמנהל האזרחי בעקבות עבודות פיתוח נרחבות ובלתי חוקיות של הכשרות קרקע לבניה המבוצעות בצפון השומרון.

מדובר בעבודות אותן מבצעים לאחרונה ערבים מהכפר נאקורה ממזרח ליישוב שבי שומרון, בשטח הסמוך לכביש הגישה ליישוב.

עובד ארד, מנהל מחלקת השטח בתנועת רגבים מציין כי העבודות המבוצעות על ידי כלי הנדסה כבדים בשטח השולט על ציר הגישה לשבי שומרון, מתקיימות בעיקר בסופי השבוע.

"העיתוי אינו מקרי. זו מגמה מוכרת שמטרתה לנצל את חופשת פקחי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, ולקבוע עובדות בשטח", אומר ארד. "מדובר בהכשרה נרחבת של קרקע לבניה שההיקף שלה מלמד על כוונה להקים בשטח שכונה שלמה באופן בלתי חוקי".

לפני מספר שנים הציב משרד הבטחון חומת בטון למיגון ירי, שתחצוץ בין היישוב לכביש, בדומה לחומות מיגון נוספות שהוקמו במקטעים הסמוכים לכביש 6 ובאיזור ירושלים, אולם השכונה הבלתי חוקית אותה מתכננים הערבים להקים בשטח, נמצאת בשטח החולש בקו ירי על בתי היישוב, והקמתה תהפוך את חומת המיגון לבלתי יעילה.

"מעבר לאי החוקיות הכרוכה בביצוע העבודות, מקרה זה עלול ליצור סיכון בטחוני לנוסעים על הציר ולתושבי היישוב", אומר יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון ותושב שבי שומרון בעצמו. "כבר עכשיו ישנה פגיעה קשה בתחושת הביטחון של הנוסעים בציר זה, וככל שהעבודות מתקדמות לא מדובר רק בפגיעה בתחושת הבטחון, אלא בסיכון ממשי".

המועצה האזורית ותנועת רגבים דורשים ממערכת הבטחון לנקוט באופן מיידי בפעולות פיקוח ואכיפה כנגד מבצעיהן של הכשרות הקרקע, ולאכוף כנגדם את הפסקת העבודה והשבת המצב לקדמותו.