חרישת בתי העלמין - "גזירה נוראה"

בעוד מספר חודשים ייעקרו אלפי קברי יהודים בעשרות בתי עלמין יהודיים באלג'יר. ראש ישיבת 'עטרת ישראל' קרא למנוע את חילול כבוד המת.

חיים לב - ערוץ 7 , כ"ז באב תשע"ו

חרישת בתי העלמין - "גזירה נוראה" -ערוץ 7
ארכיון
חזקי עזרא

בעוד מספר חודשים צפויים להיעקר אלפי קברי יהודים בעשרות בתי עלמין יהודיים באלג'יר ועצמות המתים יועברו לקבר אחים גדול. כל זאת, על מנת לאפשר את מכירת הקרקע.

במסגרת 'מסע בעקבות עולם התורה שנחרב' שנערך בפולין בימים אלה, קרא ראש ישיבת 'עטרת ישראל', הרב ברוך מרדכי אזרחי, לכל מי שיש לו השפעה על השלטונות המקומיים למנוע את חילול כבוד המת.

"גזירה נוראה של חיטוטי שכבי מרחפת על המוני בתי העלמין היהודים בצרפת ובאלג'יר, אשר השלטונות במקומות אלה מבקשים לחרוש את בתי העלמין הללו ולשרוף את הגופות", זעק בכאב במהלך משא חיזוק מיוחד שנשא בבית הכנסת של 'הרמ"א' בפולין.

את דבריו פתח באומרו כי "תוקף אותי פחד לעמוד על מקומו של הרמ"א, שהיה עומד ודורש כאן את דרשותיו... ישנן כמה ממשלות בעולם, אשר על הנהגותיהן צריך הרבה להתפלל ולעורר רחמי שמים להקב"ה שלא תצאנה לפועל, ח"ו. החל בצרפת ועתה נמשך באלג'יר, רוצים לחרוש את כל בתי העלמין היהודים, לשרוף את הגופות. איני יודע מה רוצים לעשות, לטענתם אין להם מקומות נוספים.

"זוהי גזירה נוראה של חיטוטי שכבי בצורה הנוראה ביותר. לפי מה ששמעתי זהו דבר שלא כל כך ידוע ונוטל את כוחם ומרצם של גדולי ישראל החושבים יומם ולילה מה לעשות בכל מיני דרכים להצליח למנוע את הגזירה הנוראה הזו".

"מה שאנו יכולים לעשות", אמר הרב אזרחי, "הוא למחות על כך בכאב ולהתפלל ולזעוק לריבונו של עולם שיפר עצתם, מתפללים שינוחו בשלום על משכבם. אם אנו יודעים על הדבר הזה, חייבים לעורר על כך. תראו איך הרמ"א, מי גדול כאדונינו הרמ"א, כמרן הבית יוסף, כמרן בעל 'הטורים', שהיה 'ראשון' איך הם לא רק עשו ללמוד וללמד, אלא, פעלו הכל מתוך דאגה לכלל ישראל, ומהי אותה דאגה, רוחניות, לבקש מהקב"ה, מהרמ"א שיפעיל בשמים זכותו. להפר את הגזירה הנוראה העומדת על הפרק".