הוקמה ועדת אתיקה בעיריית ירושלים

בראש הוועדה יעמוד חנן רובין, חבר מועצת העיר מסיעת התעוררות. "אני מאמין שעיריות נוספות יאמצו את הקוד האתי שנקבע ויפעלו בהתאם".

רעות הדר , כ"ט באב תשע"ו

מועצת העיר ירושלים אישרה השבוע להקים ועדת אתיקה בראשה יעמוד חנן רובין - חבר מועצת העיר מטעם תנועת "התעוררות".

בדומה לוועדת האתיקה בכנסת, הועדה שתקום בעיריית ירושלים תקבע קוד אתי שיתייחס לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות ותדון בבעיות הקשורות בהתנהלות חברי המועצה.

הוועדה תוכל להטיל עונשי אזהרה, נזיפות, קנסות, הרחקות מוועדות ואף לשלול שכר מסגני ראש עיר אשר מקבלים שכר.

רובין נבחר פה אחד לשמש כיו"ר הוועדה וזכה לתמיכת הסיעות החרדיות, החילוניות והדתיות. לצידו בוועדה יכהנו חמישה חברי קואליציה וחברת אופוזיציה אחת.

''הקמת ועדת האתיקה לנבחרי הציבור בירושלים היא אחד ההישגים המשמעותיים שלנו בקדנציה", אמר רובין. ''כשנבחרנו לפני שנתיים וחצי שאלו אותי מה המטרות שלי ועניתי שאחת מהן היא לפעול לסטנדרט אחר של נבחרים, שיהיו ראויים לקולות שבחרו בהם: משקיענים, מקצועיים ומעל לכל - כאלו שישמשו דוגמא ומופת בחברה הישראלית.

לדבריו, ''ועדת האתיקה תאפשר לנו להביא למימוש המטרה הזו ותאפשר לנקוט הליכים משמעתיים חמורים כנגד מי שיבזה את התפקיד. אני מודה לראש העיר על ההזדמנות להוביל את המהלך ומאמין שעיריות נוספות יאמצו את הקוד האתי שנקבע ויפעלו בהתאם".