התעשייה האווירית תפצה את חלל תקשורת

התעשייה האווירית מאשרת כי תפצה את בעלת הלויין "עמוס 6", חברת חלל תקשורת, על אובדן הלוויין טרם השיגור.

ידידיה בן אור , א' באלול תשע"ו

התעשייה האווירית תפצה את חלל תקשורת-ערוץ 7
רגע פיצוץ הלווין
צילום מסך יוטיוב

חברת חלל תקשורת הבהירה אמש (מוצ"ש) בהודעה לבורסה כי היא זכאית לקבל תשלומים מסוגים שונים על אובדן הלווין עמוס 6 שהתפוצץ בשבוע שעבר על כן השיגור.

בהודעה ציינה החברה כי היא זכאית בהתאם להסכם רכישת הלוויין עמוס 6 מהתעשייה האווירית להשבה מלאה של הכספים ששילמה לה מכח הסכם הרכישה, בתוספת ריבית ממועד כל תשלום ועד למועד ההשבה בפועל.

בחלל תקשורת הוסיפו כי החברה זכאית לפיצוי נוסף מהתעשייה האווירית בסך 10 מליון דולר בשל הפיגור בהשלמת בניית הלוויין, שעל התע"א לשלם לחברה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעת הדרישה על כך מאת החברה לתע"א.

סך הסכומים המתוארים לעיל הינו כ- 205 מליון דולר, מתוכם צריכה החברה להשיב לממשלת ישראל על פי הסכם בין הממשלה לחברה 17 מיליון דולר.

בתעשייה האווירית אישרו הבוקר כי יפצו את חלל תקשורת בסכום של 173 מיליון דולר בגין אובדן הלווין.

בחלל תקשורת טוענים עוד כי החברה זכאית להשבה מלאה של כל הסכומים ששילמה למבטחי הלוויין בגין ביטוח שיגור הלוויין ושהותו במסלול, בסך כ-39 מליון דולר. על המבטחים להשיב את הסכומים ששולמו להם על ידי החברה בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה מאת החברה.

בחברה מציינים כי גם חברת השיגור SpaceX חייבת לחברה כסף, מאחר ששירות השיגור על פי חוזה שרותי השיגור של החברה עם SpaceX לא סופק. על פי ההודעה חלל תקשורת תפעל החברה מול חברת השיגור לשם השבת הסכומים ששולמו בגין שרותי השיגור, בסך כ-50 מליון דולר, או לחילופין ביצוע שיגור של לוויין עתידי תוך שימוש בהסכם הקיים והתשלומים שבוצעו מכוחו.