אילוסטרציה
אילוסטרציהOffice XP

כחלק מייעול יכולות האכיפה של מדינת ישראל כלפי מעלימי מס מחוץ לגבולות המדינה, מוביל אגף הכלכלן הראשי ומנהל הכנסות המדינה במשרד האוצר, בראשות יואל נוה, את הצטרפות ישראל לאמנה המולטילטרלית של ה-OECD.

במסגרת מחויבותה של ישראל לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים, אושררה האמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מינהלי הדדי בענייני מס.

האמנה המולטילטרלית תאפשר לישראל לקבל ולהחליף מידע ופרטים על פעולות של תושבי ישראל שנעשות בחו"ל, ובתמורה תסייע בחילופי מידע על תושבי חוץ למדינות החתומות על האמנה. האמנה תחול בישראל החל מ-1 בינואר 2017.

האמנה המולטילטרלית לסיוע בענייני מס פותחה ע"י ארגון ה-OECD ומועצת האיחוד האירופי, ככלי לשיתוף פעולה בענייני מס ולהתמודדות עם הימנעות ממס והתחמקות ממס. לשם יצירת רשת כלל עולמית של סיוע בענייני מס, נפתחה האמנה בשנת 2010 להצטרפות כלל מדינות העולם, גם אם אינן חברות בארגונים האמורים.

נכון להיום חתמו על האמנה כל מדינות ה- OECD וסך הכול מעל 100 מדינות לוקחות בה חלק.

בהתאם להוראות האמנה רשויות המס של המדינות יסייעו זו לזו בהחלפת מידע שנחוץ למדינה המבקשת לצרכי דיני המס שלה, לפי בקשה לגבי נישום או עסקה מסוימים, והחלפת מידע באופן אוטומטי- תקופתי או באופן ספונטני לפי קטגוריות שיקבעו מראש.

יש לציין כי האמנה כוללת הוראות לשמירת סודיות המידע, כך שמדינה מקבלת מחויבת לשמור על המידע ולעשות בו שימוש רק לצורכי מס.

ביקורת מס סימולטנית בשתי מדינות או יותר תתאפשר על פי הסכמה מראש בין המדינות המעורבות.

מדינת ישראל ביקשה להחיל את האמנה לגביה על מסים ישירים בלבד (ללא ביטוח לאומי). כמו כן, ישראל בחרה שלא להחיל את הוראות האמנה לגבי סיוע בביקורת מס בחו"ל, סיוע בגביית מס ובשירות העברת מסמכים.