משה כחלון
משה כחלון צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ועדת שרים לתיקוני חקיקה אישרה היום (שלישי) את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, המסדירה את פעילותם של אגודות אשראי וקופות גמ"ח שנועדו להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעוני.

על פי ההצעה תתאפשר הקמתן של אגודות אשראי וקופות גמ"ח. אגודת אשראי היא אגודה שיתופיות המציעה שירותי פיננסיים שונים לחברי האגודה ביניהם: פיקדונות, מתן אשראי, ניהול חשבון עו"ש וניהול תיק ניירות ערך.

הקמה של האגודות צפויה לתרום להגברת התחרות בשוק האשראי ובמערכת הבנקאית, ולהפחתת הריכוזיות. במדינות האירופאיות אגודות אשראי מהוות 20% ממגזר הבנקאות. בנוסף המודל העסקי של האגודות שאינו למטרת רווח אלא לטובת החברים צפוי לאפשר מתן שירותים פיננסים במחירים נמוכים.

במסגרת הסדרה זו של אגודות אשראי, חסמי הכניסה לשוק מופחתים בצורה משמעותית (לדוגמה הדרישה של ההון העצמי יורדת מ-75 מיליון ש"ח ל-3 מיליון ש"ח בלבד). שינוי זה יאפשר לאגודות אשראי לפעול ולקבל רישיון, דבר שנמנע מהן תקופה ארוכה.

בנוסף להסדרת פעילותן של אגודות אשראי מוסדר ענף קופות גמילות חסדים, אשר בו פועלים גופים שמספקים אשראי ללא ריבית.

גופים אלה פועלים לרוב במוסדות גמילות חסדים במגזר החרדי, ובחלק גדול מהמקרים, לצד מתן ההלוואות עוסקים גם בקבלת כספים באמצעות תרומות מותנות, המהוות מעין פיקדונות, ובניהולם של כספים אלה.

הפיקוח על אגודות אשראי וגמ"חים, יבוצע ברשות שוק ההון החדשה.