קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

משנה תורה הוא ספר הפסיקה המרכזי בישראל, ומורה הנבוכים הוא אחד מספרי ההגות החשובים.

הרב יואל קטן , ה' באלול תשע"ו

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

הזמנה למורה הנבוכים.

מפגש ראשון.

שלושה פרקים נבחרים מהגותו של הרמב"ם, מתורגמים מבוארים ומסופרים.

מבאר ועורך ראשי: יוחאי מקבילי.

קדומים, מפעל משנה תורה,

תשע"ו. 110 עמ'

(4167003‑077)

מקובל לחשוב שהספר מיועד לנבוכים ותוהים, אך האמת היא שהוא מיועד לכל דורשי האמת על היהדות השלמה כפי דעתו של הרמב"ם. אמנם הספר שנכתב בערבית מהווה אתגר גדול בסגנונו הקשה, בתכניו המסובכים וברמיזותיו הסודיות, וניסיונות רבים כבר נעשו כדי להנגיש אותו לציבור התורני הרחב.

בעקבות ההצלחה המסחררת של מפעל הרמב"ם המבואר שלו ממשיך הרב יוחאי למורה הנבוכים, ובמקביל לעבודת הכנה של תרגום וביאור חדשים לכל 'המורה' הוא מתכוון לפתוח את הספר לציבור הרחב בעזרת ספרי מפגשים, שבהם יבוררו סוגיות ויוסברו פרקים נבחרים באופן מדויק ומושלם, כדרכו. צוות עוזריו כולל מומחים לערבית ולעברית ולמחשבה יהודית, והתוצאה בהתאם.

*****

תחת אש.

רשימותיו של מפקד משדה הקרב.

יוני שטבון.

תל אביב, ידיעות אחרונות וספרי חמד,

תשע"ו. 182 עמ'

(info@ybook.co.il)

בניגוד לכתוב בכותרת המשנה, הספר כולל את חוויותיו של מפקד אמוּני משדה הקרב ומהשירות הצבאי בכלל, ומבט לחיי משפחה תורנית צעירה בזמן שירות צבאי משמעותי של ראשה.

אמנם מרכזו ושיאו של הספר הוא תיאור הקרב הידוע בכפר הארור בינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה, שבו נהרגו שמונה חיילים, ביניהם ידידיו הקרובים של המחבר עמיחי מרחביה ורועי קליין, ונפצעו רבים, ותפקידו המרכזי בניצחון בו. אך המסרים העיקריים מצויים דווקא בפינות אחרות בספר, בהם בין השאר הקושי הפיזי והמנטלי במצבי קצה צבאיים והדרך להתגבר עליהם, היחס לפקודים מרדנים ועוד. הרבה אמונה בה' ואהבת העם והארץ ניתן לספוג מספר זה.

*****

שמונת השרצים.

זֹהר עמר.

קריית אונו, מכון מש"ה,

תשע"ו. 91 עמ'

(5353570‑03)

נתחיל בשורה התחתונה: קיימים שמונה מינים של בעלי חיים יבשתיים, כולם בעלי רגליים קצרות, חלקם יונקים שנעים קרוב לקרקע וחלקם זוחלים (שאינם ארסיים), שזכו לכבוד להיות "השרץ השורץ על הארץ" שהתורה קבעה לו דינים מיוחדים: הוא מטמא במותו בכמות מזערית של "כעדשה", החובל בו בשבת חייב ועוד. אחרי בירורים ועיונים יכול להכריז פרופ' עמר שארבעה מהם מזוהים בוודאות, וגם הארבעה האחרים מזוהים - אמנם ברמה פחותה של ביטחון: "החולד" – הוא הטורף הקטן חָמוֹס; "והעכבר" הידוע למיניו; "והצב" – לא צב אלא הלטאה חרדון-הצב למיניה; "והאנקה" – לטאת הקמטן הדומה לנחש; "והכוח" – הזיקית; "והלטאה" – כמה סוגים של לטאות קטנות; "והחומט" – סוג של לטאות קטנות הפעילות בעיקר בתוך הקרקע; "והתנשמת" (היבשתית) – החולֵד (אֵשׁוּת) שחבוי במחילותיו בתוך האדמה.

יש כאן שילוב של מחקר תורני-ספרותי-למדני עם מחקר היסטורי-זואולוגי בדרך הסלולה שהולך בה המחבר בספריו ובמחקריו הרבים, ונוסף גם הסבר למשמעות סדר השרצים במקרא ועוד נספחים והשלמות. עשרות תמונות צבעוניות וטבלאות מפורטות מפוזרות על פני כל הספר.

wso.shaalvim@gmail.com