מה מספר התלמידים בכיתה ע"פ חז"ל?

נייר עמדה שהוגש לשר החינוך וליו"ר ועדת החינוך מציג את עמדתם של חז"ל אודות מספר התלמידים הרצוי לכיתה. האם אנחנו עומדים בסטנדרט?

שמעון כהן , י"א באלול תשע"ו

הדזל עם הרב אליהו
הדזל עם הרב אליהו
צילום: יח"צ

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז הפיק פרויקט לימוד התורה 'הרמב"ם היומי' נייר עמדה העוסק במספר הרצוי של תלמידים בכל כיתה על פי חז"ל והמקורות.

מהדברים עולה כי הסוגיה המעסיקה כיום את מערכת החינוך ואת העומד בראשה, שר החינוך, העסיקה גם את גדולי ישראל לפני מאות שנים ואולי אף יותר מכך. על פי המסמך המדובר אמנם, רפורמת הכיתה הקטנה של משרד החינוך יצאה לדרך אך עדיין לא הגיעה לכדי 25 תלמידים בכיתה כפי שטענו חז"ל.

בנייר העמדה מובאים דבריו של רבא במסכת בבא בתרא (כ"א) ולפיהם מספר התלמידים למלמד - עשרים וחמישה ילדים, ואם ישנם חמישים – ממנים שני מלמדים, ואם ישנם ארבעים, ממנים עוזר הוראה, ומקבלים לשם כך סיוע מבני העיר.

נייר העמדה, שהועבר ליו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי מש"ס ולשר החינוך נפתלי בנט, קובע גם כי לפי הגמרא יש גבולות חובה על מקורות המימון של מערכת החינוך מצד התשלום המוטל על הציבור וכי חז"ל משרטטים את הגבול בין חינוך פרטי לחינוך ציבורי.

כיתה הכוללת עד עשרים וחמישה תלמידים היא למעשה חינוך פרטי, וככזה הרי שהוא מוטל על כתפי ההורים. לעומת זאת, אם מדובר בכיתה העולה על מספר תלמידים זה, לפנינו מערכת חינוך ציבורית שעל מקורות המימון שלה אמון הציבור כולו, אם ירצו ואם לאו.

מנכ"ל מיזם 'הרמב"ם היומי', זיו הדזל, ציין כי "אנחנו רואים שוב ושוב עד כמה רלוונטים ואקטואלים הם דברי חז"ל. עם פתיחת שנת הלימודים יצאנו עם נייר עמדה זה על מנת להשפיע באמת על מערכת החינוך הישראלית לאור התורה ודברי חז"ל שהבינו כמובן עד כמה חשוב לתת לילדים ולתלמידים חינוך ראוי".