עבודת השם - סיפור לשבת

יום אחד ישב הרב נסים יגן במשרדו בירושלים וקיבל קהל. תור רב השתרך בחוץ.

עודד מזרחי , י"ב באלול תשע"ו

עבודת השם - סיפור לשבת-ערוץ 7
סיפור לשבת
צילום: פנימה

בין הממתינים היה נער כבן שתים עשרה. חזותו הייתה עדינה, כיפה עיטרה את ראשו ופאותיו היו מסולסלות. הרב לא הבין מה נער כזה מחפש אצלו והזמינו פנימה.

הנער נכנס כשהוא מעט מבוהל ואמר: "כבוד הרב, אולי תעזור לאבא שלי?"

"מה הבעיה?", התעניין הרב.

"אבי התרחק לגמרי מתורה ומצוות וכעת החליט לעזוב אותנו ולטוס לגרמניה. אולי תשכנע אותו לחזור בתשובה?"

"מה שמו של אביך?"

הנער ענה והרב ביקש ממנו לומר לאביו שיגיע אליו.

"אין שום סיכוי", ענה הנער כשדמעות בעיניו, "אם הוא יידע שהייתי אצל רב, הוא יהרוג אותי".

"אם כך", תמה הרב, "אין אתה מצליח להיות דתי?!"

הנער סיפר כי אמו המתחזקת ביהדות תומכת בו וכי הלך בעצמו לישיבה בירושלים ונרשם שם. הרב יגן התמלא חמלה על הנער, עודד אותו, נתן לו סידור וספרים נוספים במתנה, ביקש את מספרו של האב ואמר: "לך לכותל ותתפלל בכל כוחותיך שאצליח לקרב את אביך".

לאחר שנפרד מהנער, התקשר אל האב ואמר: "שלום, מדבר הרב יגן".

"כן, מה אתה רוצה?!", ענה האב בקשיחות.

הרב התבלבל. הוא קלט שאינו יודע בעצם מה לומר לו. אז נפל לו רעיון משמיים והוא פתח: "תשמע, אני עובד כאן לבד בישיבה, קשה לי מאוד ואני זקוק לעוזר. אולי תהיה מוכן לקבל עליך את המשרה?"

"כן", ענה האב בשמחה, "אני באמת מחפש עבודה. אני נהג, נגר, חשמלאי, אינסטלטור, מזכיר... הכול אני יודע לעשות".

"אם ככה, תיקח מונית ותבוא לכאן מיד".

בתוך זמן קצר נכנס למשרד הרב איש עם שיער ארוך וחולצה שרוב כפתוריה פתוחים. הוא שאל: "מי פה הרב?"

הרב יגן הציג את עצמו והזמינו לשבת. הלה הוציא שלל תעודות המעידות על התמחויותיו בעבר ועל ניסיונו הרב.

"טוב מאוד", אמר הרב, "התקבלת לעבודה. כל שבוע אתן לך משכורת ואתה תעבוד בכל דבר שיידרש לנו. יש לי רק תנאי אחד: כאשר לא תהיה לך עבודה, תשב למעלה בבית המדרש ותלמד עם אחד האברכים".

מה לא עושים בשביל פרנסה?! האיש הסכים לתנאי ושאל את הרב: "באיזו שעה מתחילה אצלכם העבודה?"

הרב חשב בלבו כי הכולל מתחיל בשעה תשע בבוקר, אבל כדאי שיהיה נוכח בתפילה שמתקיימת בשעה שש וחצי ולכן אמר: "העבודה מתחילה בשש וחצי".

"אין בעיה", אמר האיש, "אני רגיל לקום בחמש".

למחרת בבוקר הגיע האיש לישיבה עם ארגז כלי עבודה. הוא התיישב בבית המדרש כשחולצתו פתוחה ומכנסיו מקופלים ושאל: "כבוד הרב, מה צריך לעשות?"

"נראה אחרי התפילה", אמר הרב וביקש ממישהו שיניח לו תפילין.

לאחר התפילה אמר הרב: "בינתיים אין עבודה. תשב ותלמד כמו שסיכמנו".

הוא הורה לאברכים שילמדו איתו ויקבלו אותו כפי שהוא מבלי להעיר לו דבר.

לאחר יומיים הגיע הבן לביתו של הרב ושאל: "מה יצא בסוף מהשיחה עם אבי? הוא עדיין רוצה לנסוע לגרמניה?"

"אם אספר לך שאביך לומד אצלי תורה בכולל, תאמין לי?"

"זה פשוט לא יכול להיות!", קרא הנער בהתרגשות.

"בוא ניסע לכולל", הציע הרב.

הם הגיעו לכולל והרב הראה לו מבעד לחלון איך אביו דן בגמרא עם אחד האברכים.

הנער לא היה מסוגל לקלוט איך אביו, שהיה רק לפני יומיים רחוק לגמרי מענייני הקדושה, לומד כעת גמרא. הוא פרץ בבכי וגם מעיניו של הרב נמלטו כמה דמעות.

כעבור יומיים האב ירד לשאול את הרב יגן אם יש איזה ברז מקולקל שצריך תיקון.

"מה אכפת לך?!", אמר הרב, "מחר אתה מקבל שכר שבועי", והוסיף: "קראת היום קריאת שמע. כתוב שם 'ועשו להם ציצית'. למי הקדוש ברוך הוא התכוון, למוסלמים או לנוצרים?"

"לנו היהודים, כמובן".

"אם כן, מדוע אינך לובש ציצית?!"

האב ביקש ללבוש והרב הוציא מארונו טלית קטן עבודת יד. האב לבש אותה ובירך וכבר נראה כיהודי ירא שמיים. לאחר מכן האב ביקש להניח תפילין וקיבל תפילין מהודרות, עד שביקש בעצמו להיות אברך מן המניין...

כעבור תקופת מה הגיע הרב יגן לבית החולים שערי צדק. לפתע ראה את אחת האחיות לוחשת לרעותה "הנה הרב יגן". הוא שאל את האחות "במה מדובר?" והיא ענתה: "רציתי להודות לך, כבוד הרב, על שהצלת את בעלי ואת חיי".

"מי את?", שאל הרב.

"הנער שבא אליך וסיפר על אביו שעומד לברוח לגרמניה, הוא בני. וזה שלומד אצלך בכולל הוא בעלי שעמדתי להתגרש ממנו. השלום בינו לבין הקדוש ברוך הוא חזר, וגם השלום בינינו".

ליצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם: odedm@neto.net.il